Nyttorealisering

Kanske det mest viktiga att tänka på när man driver utveckling i projektform är att projektet levererar det som förväntas och att resultatet tas till vara, blir till nytta, som man kan summera ”att realisera nyttan”.

Det låter ju enkelt, men nyttorealisering i ett större perspektiv innebär en tydlig kedja, prioriteringar, beslut, genomförande och uppföljning.

Vad är nyttorealisering?
Syftet med nyttorealisering är att realisera de identifierade nyttoeffekter som ligger till grund för att verksamhetsutveckling genomförs.

Detta omfattar att:
– kartlägga behov, krav och möjligheter
– beskriva lösningsförslag
– identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttan med den aktuella satsningen.

E-delegationen har gett ut ett par vägledningar kring ”nyttorealisering”.

Här kan du hämta två dokument:
Nyttorealisering på 10-minuter från E-delegationen
E-delegationen 2014 nyttorealisering version 2 med bilagor

Några  citat från E-delegationen:

Vad är nytta?
Nytta är en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål.

Hur värdera en förändringinsats?
Det viktigaste kriteriet för att värdera en förändringsinsats är inte leverans på tid, kostnad och kvalitet utan på vilken verksamhetsnytta den realiserar.