Nytt verktyg från Stratsys

Stratsys utvecklar några olika IT-system i en plattform, ett antal produkter som man kan anpassa efter verksamhetens behov.

Man arbetar utifrån strukturen:

  • Planera (Plan it)
  • Genomföra (Do it)
  • Följa upp (Review it)

Stratsys-PDR

Allt finns i molnet och man kan arbeta med en eller flera produkter i plattformen, utifrån de behov som finns i organisationen/företaget.

Gemensamt för produkterna i plattformen är att det skapas aktiviteter med ansvarig person och slutdatum. Syftet med aktiviteterna är att uppnå kontinuerliga förbättringar och driva arbetet mot uppsatta mål. Aktiviteterna kan till exempel skapas i en verksamhetsplan, i ett möte eller i ett projekt. Oavsett var de skapas så samlas alla aktiviteter i en personlig att göra-lista.

Nyligen har Stratsys i plattformen tillfört ett bra projektverktyg, som är speciellt bra om man redan använder Stratsys övriga moduler exempelvis för verksamhetsuppföljning.

Jag har skrivit och samlat text och bilder på en ny sida.