Grupputveckling, IMGD-modellen

Ofta vill man använda någon modell för att beskriva en grupps utveckling. Många känner till FIRO-modellen.
FIRO står för fundamental interpersonal relations orientation. Teorin togs fram av Dr Will Schutz som under lång tid studerade mellanmänskliga relationer i organisationer och hur de påverkade effektiviteten. Schutz kom fram till att vi människor till stor del styrs av behov av att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta när vi relaterar till andra. Teorin gjordes om till en grupputvecklingsteori utan vetenskaplig grund för detta.

Men det finns fler modeller exempelvis IMGD-modellen som är den bärande gruppteorin för UGL-konceptet.
Modellen syftar till att generalisera utvecklingsstadier i olika typer av grupper. IMGD-modellen har fyra olika stadier.
Varje arbetsgrupp tar avstamp i stadiet ”Tillhörighet och trygghet”, fortsätter genom ”Opposition och konflikt” och ”Tillit och struktur” för att till sist nå ”Arbete och produktivitet”.

Dr Susan Wheelan utvecklade IMGD, en integrerad modell för grupputveckling som utgick från tidigare modeller på området och som hon testade på verkliga grupper. Wheelan kom fram till att grupper utvecklas enligt en cyklisk modell som liknar människans utveckling från barn- tonåring- vuxen. Modellen beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen. Grupper som når det fjärde steget är högpresterande och som mest effektiva.

Läs på Sandblom & Larsson om IMGD

Läs på Temera om IMGD