Finns det en generell projektledare?

Hur viktigt är ledarskapet jämfört med metodikkunskap och verksamhetsförankring när du leder ett projekt?

Finns det en generell projektledare?

Kan projektledare som arbetar inom ett verksamhetsområde utan vidare arbeta inom ett annat verksamhetsområde?

Att kompetenser i form av projektledningsmetodik och verksamhetsförankring skiljer är naturligt då företag och organisationer använder olika projektledningsmetodiker och bedriver olika slags verksamhet. Men hur är det med ledarskapet; innebär skillnader mellan projekts verksamhetsområden att även projektledares ledarskapsstil skiljer sig och vad innebär detta för hur generell projektledarrollen egentligen är.

Jag har läst en bra rapport  från en studie vid Karlstads Universitet.

Rubrik: ”Den generella projektledaren, finns hen?” Författare är Björn Andreasson och Annika Rosbring.

Jag kan redan nu avslöja att studien drar slutsatser som att:

  • Projektledaren anses kunna arbeta inom olika verksamhetsområden.
  • Projektledarrollen kunde utifrån ledarskapsstil, anses vara generell.

 

Hämta hela rapporten som ett PDF-dokument.