Förutsättningar för projekt ändras

När man driver utveckling i projektform så är det händer det ganska ofta att förutsättningarna förändras av olika anledningar.

Jan Öhman, en partner till Wenell, diskuterar i denna lilla video den vanliga situationen för projektledaren, att förutsättningarna för projektet ändras.
Frågor som ställs:

  • Vad är möjliga strategier i situationen?
  • Varför är det viktigt att vara tydlig?
  • Varför är det viktigt att ange konsekvenser?

Jan trycker också på hur viktigt det är att kommunicera, att beskriva konsekvenserna, hur förändrade förutsättningar och nya beslut påverkar tid, kostnad och kvalité.

Se fler inlägg och miniföreläsningar på Wenells blogg