Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
64937 8132 1 1 25 18

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 1764 Day - 1 - 1764 - 2.72 % 2.72 %
2 1664 Day - 2 - 1664 - 2.56 % 2.56 %
3 1550 Day - 3 - 1550 - 2.39 % 2.39 %
4 1773 Day - 4 - 1773 - 2.73 % 2.73 %
5 1650 Day - 5 - 1650 - 2.54 % 2.54 %
6 2725 Day - 6 - 2725 - 4.2 % 4.2 %
7 1676 Day - 7 - 1676 - 2.58 % 2.58 %
8 1544 Day - 8 - 1544 - 2.38 % 2.38 %
9 2910 Day - 9 - 2910 - 4.48 % 4.48 %
10 3042 Day - 10 - 3042 - 4.68 % 4.68 %
11 2751 Day - 11 - 2751 - 4.24 % 4.24 %
12 1507 Day - 12 - 1507 - 2.32 % 2.32 %
13 3068 Day - 13 - 3068 - 4.72 % 4.72 %
14 2059 Day - 14 - 2059 - 3.17 % 3.17 %
15 1870 Day - 15 - 1870 - 2.88 % 2.88 %
16 1317 Day - 16 - 1317 - 2.03 % 2.03 %
17 2990 Day - 17 - 2990 - 4.6 % 4.6 %
18 4218 Day - 18 - 4218 - 6.5 % 6.5 %
19 2522 Day - 19 - 2522 - 3.88 % 3.88 %
20 1604 Day - 20 - 1604 - 2.47 % 2.47 %
21 2052 Day - 21 - 2052 - 3.16 % 3.16 %
22 2149 Day - 22 - 2149 - 3.31 % 3.31 %
23 1925 Day - 23 - 1925 - 2.96 % 2.96 %
24 1906 Day - 24 - 1906 - 2.94 % 2.94 %
25 1643 Day - 25 - 1643 - 2.53 % 2.53 %
26 1477 Day - 26 - 1477 - 2.27 % 2.27 %
27 4004 Day - 27 - 4004 - 6.17 % 6.17 %
28 1790 Day - 28 - 1790 - 2.76 % 2.76 %
29 1717 Day - 29 - 1717 - 2.64 % 2.64 %
30 1177 Day - 30 - 1177 - 1.81 % 1.81 %
31 893 Day - 31 - 893 - 1.38 % 1.38 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 3 Day - 1 - 3 - 4.76 % 4.76 %
2 14 Day - 2 - 14 - 22.22 % 22.22 %
3 3 Day - 3 - 3 - 4.76 % 4.76 %
4 4 Day - 4 - 4 - 6.35 % 6.35 %
5 4 Day - 5 - 4 - 6.35 % 6.35 %
6 2 Day - 6 - 2 - 3.17 % 3.17 %
8 1 Day - 8 - 1 - 1.59 % 1.59 %
9 6 Day - 9 - 6 - 9.52 % 9.52 %
10 1 Day - 10 - 1 - 1.59 % 1.59 %
11 2 Day - 11 - 2 - 3.17 % 3.17 %
12 3 Day - 12 - 3 - 4.76 % 4.76 %
14 11 Day - 14 - 11 - 17.46 % 17.46 %
15 4 Day - 15 - 4 - 6.35 % 6.35 %
16 3 Day - 16 - 3 - 4.76 % 4.76 %
17 1 Day - 17 - 1 - 1.59 % 1.59 %
18 1 Day - 18 - 1 - 1.59 % 1.59 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12621 Day - Sunday - 12621 - 19.44 % 19.44 %
Monday 10245 Day - Monday - 10245 - 15.78 % 15.78 %
Tuesday 9512 Day - Tuesday - 9512 - 14.65 % 14.65 %
Wednesday 7376 Day - Wednesday - 7376 - 11.36 % 11.36 %
Thursday 8093 Day - Thursday - 8093 - 12.46 % 12.46 %
Friday 7221 Day - Friday - 7221 - 11.12 % 11.12 %
Saturday 9869 Day - Saturday - 9869 - 15.2 % 15.2 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 09 1177 Month - Jul 09 - 1177 - 1.81 % 1.81 %
Aug 09 411 Month - Aug 09 - 411 - 0.63 % 0.63 %
Sep 09 109 Month - Sep 09 - 109 - 0.17 % 0.17 %
Oct 09 219 Month - Oct 09 - 219 - 0.34 % 0.34 %
Nov 09 424 Month - Nov 09 - 424 - 0.65 % 0.65 %
Dec 09 496 Month - Dec 09 - 496 - 0.76 % 0.76 %
Jan 10 936 Month - Jan 10 - 936 - 1.44 % 1.44 %
Feb 10 341 Month - Feb 10 - 341 - 0.53 % 0.53 %
Mar 10 318 Month - Mar 10 - 318 - 0.49 % 0.49 %
Apr 10 561 Month - Apr 10 - 561 - 0.86 % 0.86 %
May 10 440 Month - May 10 - 440 - 0.68 % 0.68 %
Jun 10 257 Month - Jun 10 - 257 - 0.4 % 0.4 %
Jul 10 358 Month - Jul 10 - 358 - 0.55 % 0.55 %
Aug 10 351 Month - Aug 10 - 351 - 0.54 % 0.54 %
Sep 10 271 Month - Sep 10 - 271 - 0.42 % 0.42 %
Oct 10 424 Month - Oct 10 - 424 - 0.65 % 0.65 %
Nov 10 353 Month - Nov 10 - 353 - 0.54 % 0.54 %
Dec 10 506 Month - Dec 10 - 506 - 0.78 % 0.78 %
Jan 11 700 Month - Jan 11 - 700 - 1.08 % 1.08 %
Feb 11 464 Month - Feb 11 - 464 - 0.71 % 0.71 %
Mar 11 427 Month - Mar 11 - 427 - 0.66 % 0.66 %
Apr 11 340 Month - Apr 11 - 340 - 0.52 % 0.52 %
May 11 399 Month - May 11 - 399 - 0.61 % 0.61 %
Jun 11 376 Month - Jun 11 - 376 - 0.58 % 0.58 %
Jul 11 348 Month - Jul 11 - 348 - 0.54 % 0.54 %
Aug 11 620 Month - Aug 11 - 620 - 0.95 % 0.95 %
Sep 11 314 Month - Sep 11 - 314 - 0.48 % 0.48 %
Oct 11 321 Month - Oct 11 - 321 - 0.49 % 0.49 %
Nov 11 322 Month - Nov 11 - 322 - 0.5 % 0.5 %
Dec 11 289 Month - Dec 11 - 289 - 0.45 % 0.45 %
Jan 12 374 Month - Jan 12 - 374 - 0.58 % 0.58 %
Feb 12 393 Month - Feb 12 - 393 - 0.61 % 0.61 %
Mar 12 635 Month - Mar 12 - 635 - 0.98 % 0.98 %
Apr 12 478 Month - Apr 12 - 478 - 0.74 % 0.74 %
May 12 295 Month - May 12 - 295 - 0.45 % 0.45 %
Jun 12 282 Month - Jun 12 - 282 - 0.43 % 0.43 %
Jul 12 335 Month - Jul 12 - 335 - 0.52 % 0.52 %
Aug 12 483 Month - Aug 12 - 483 - 0.74 % 0.74 %
Sep 12 644 Month - Sep 12 - 644 - 0.99 % 0.99 %
Oct 12 430 Month - Oct 12 - 430 - 0.66 % 0.66 %
Nov 12 1495 Month - Nov 12 - 1495 - 2.3 % 2.3 %
Dec 12 4294 Month - Dec 12 - 4294 - 6.61 % 6.61 %
Jan 13 456 Month - Jan 13 - 456 - 0.7 % 0.7 %
Feb 13 349 Month - Feb 13 - 349 - 0.54 % 0.54 %
Mar 13 629 Month - Mar 13 - 629 - 0.97 % 0.97 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.73 % 0.73 %
May 13 530 Month - May 13 - 530 - 0.82 % 0.82 %
Jun 13 1106 Month - Jun 13 - 1106 - 1.7 % 1.7 %
Jul 13 3066 Month - Jul 13 - 3066 - 4.72 % 4.72 %
Aug 13 3225 Month - Aug 13 - 3225 - 4.97 % 4.97 %
Sep 13 566 Month - Sep 13 - 566 - 0.87 % 0.87 %
Oct 13 1296 Month - Oct 13 - 1296 - 2 % 2 %
Nov 13 1167 Month - Nov 13 - 1167 - 1.8 % 1.8 %
Dec 13 508 Month - Dec 13 - 508 - 0.78 % 0.78 %
Jan 14 512 Month - Jan 14 - 512 - 0.79 % 0.79 %
Feb 14 495 Month - Feb 14 - 495 - 0.76 % 0.76 %
Mar 14 352 Month - Mar 14 - 352 - 0.54 % 0.54 %
Apr 14 216 Month - Apr 14 - 216 - 0.33 % 0.33 %
May 14 1134 Month - May 14 - 1134 - 1.75 % 1.75 %
Jun 14 347 Month - Jun 14 - 347 - 0.53 % 0.53 %
Jul 14 2205 Month - Jul 14 - 2205 - 3.4 % 3.4 %
Aug 14 362 Month - Aug 14 - 362 - 0.56 % 0.56 %
Sep 14 441 Month - Sep 14 - 441 - 0.68 % 0.68 %
Oct 14 937 Month - Oct 14 - 937 - 1.44 % 1.44 %
Nov 14 1171 Month - Nov 14 - 1171 - 1.8 % 1.8 %
Dec 14 533 Month - Dec 14 - 533 - 0.82 % 0.82 %
Jan 15 398 Month - Jan 15 - 398 - 0.61 % 0.61 %
Feb 15 537 Month - Feb 15 - 537 - 0.83 % 0.83 %
Mar 15 316 Month - Mar 15 - 316 - 0.49 % 0.49 %
Apr 15 370 Month - Apr 15 - 370 - 0.57 % 0.57 %
May 15 432 Month - May 15 - 432 - 0.67 % 0.67 %
Jun 15 427 Month - Jun 15 - 427 - 0.66 % 0.66 %
Jul 15 359 Month - Jul 15 - 359 - 0.55 % 0.55 %
Aug 15 479 Month - Aug 15 - 479 - 0.74 % 0.74 %
Sep 15 362 Month - Sep 15 - 362 - 0.56 % 0.56 %
Oct 15 449 Month - Oct 15 - 449 - 0.69 % 0.69 %
Nov 15 545 Month - Nov 15 - 545 - 0.84 % 0.84 %
Dec 15 482 Month - Dec 15 - 482 - 0.74 % 0.74 %
Jan 16 402 Month - Jan 16 - 402 - 0.62 % 0.62 %
Feb 16 400 Month - Feb 16 - 400 - 0.62 % 0.62 %
Mar 16 495 Month - Mar 16 - 495 - 0.76 % 0.76 %
Apr 16 1128 Month - Apr 16 - 1128 - 1.74 % 1.74 %
May 16 506 Month - May 16 - 506 - 0.78 % 0.78 %
Jun 16 622 Month - Jun 16 - 622 - 0.96 % 0.96 %
Jul 16 542 Month - Jul 16 - 542 - 0.83 % 0.83 %
Aug 16 557 Month - Aug 16 - 557 - 0.86 % 0.86 %
Sep 16 392 Month - Sep 16 - 392 - 0.6 % 0.6 %
Oct 16 293 Month - Oct 16 - 293 - 0.45 % 0.45 %
Nov 16 292 Month - Nov 16 - 292 - 0.45 % 0.45 %
Dec 16 388 Month - Dec 16 - 388 - 0.6 % 0.6 %
Jan 17 471 Month - Jan 17 - 471 - 0.73 % 0.73 %
Feb 17 385 Month - Feb 17 - 385 - 0.59 % 0.59 %
Mar 17 315 Month - Mar 17 - 315 - 0.49 % 0.49 %
Apr 17 341 Month - Apr 17 - 341 - 0.53 % 0.53 %
May 17 753 Month - May 17 - 753 - 1.16 % 1.16 %
Jun 17 620 Month - Jun 17 - 620 - 0.95 % 0.95 %
Jul 17 778 Month - Jul 17 - 778 - 1.2 % 1.2 %
Aug 17 850 Month - Aug 17 - 850 - 1.31 % 1.31 %
Sep 17 544 Month - Sep 17 - 544 - 0.84 % 0.84 %
Oct 17 695 Month - Oct 17 - 695 - 1.07 % 1.07 %
Nov 17 591 Month - Nov 17 - 591 - 0.91 % 0.91 %
Dec 17 624 Month - Dec 17 - 624 - 0.96 % 0.96 %
Jan 18 684 Month - Jan 18 - 684 - 1.05 % 1.05 %
Feb 18 394 Month - Feb 18 - 394 - 0.61 % 0.61 %
Mar 18 158 Month - Mar 18 - 158 - 0.24 % 0.24 %
Apr 18 77 Month - Apr 18 - 77 - 0.12 % 0.12 %
May 18 61 Month - May 18 - 61 - 0.09 % 0.09 %
Jun 18 82 Month - Jun 18 - 82 - 0.13 % 0.13 %
Jul 18 83 Month - Jul 18 - 83 - 0.13 % 0.13 %
Aug 18 108 Month - Aug 18 - 108 - 0.17 % 0.17 %
Sep 18 63 Month - Sep 18 - 63 - 0.1 % 0.1 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3647 Hour - 0 - 3647 - 5.62 % 5.62 %
1 2725 Hour - 1 - 2725 - 4.2 % 4.2 %
2 2297 Hour - 2 - 2297 - 3.54 % 3.54 %
3 1972 Hour - 3 - 1972 - 3.04 % 3.04 %
4 2009 Hour - 4 - 2009 - 3.09 % 3.09 %
5 2291 Hour - 5 - 2291 - 3.53 % 3.53 %
6 2264 Hour - 6 - 2264 - 3.49 % 3.49 %
7 2296 Hour - 7 - 2296 - 3.54 % 3.54 %
8 2364 Hour - 8 - 2364 - 3.64 % 3.64 %
9 2448 Hour - 9 - 2448 - 3.77 % 3.77 %
10 2720 Hour - 10 - 2720 - 4.19 % 4.19 %
11 2544 Hour - 11 - 2544 - 3.92 % 3.92 %
12 2416 Hour - 12 - 2416 - 3.72 % 3.72 %
13 2747 Hour - 13 - 2747 - 4.23 % 4.23 %
14 3092 Hour - 14 - 3092 - 4.76 % 4.76 %
15 2735 Hour - 15 - 2735 - 4.21 % 4.21 %
16 3032 Hour - 16 - 3032 - 4.67 % 4.67 %
17 2337 Hour - 17 - 2337 - 3.6 % 3.6 %
18 2888 Hour - 18 - 2888 - 4.45 % 4.45 %
19 2793 Hour - 19 - 2793 - 4.3 % 4.3 %
20 2855 Hour - 20 - 2855 - 4.4 % 4.4 %
21 3661 Hour - 21 - 3661 - 5.64 % 5.64 %
22 3396 Hour - 22 - 3396 - 5.23 % 5.23 %
23 3408 Hour - 23 - 3408 - 5.25 % 5.25 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/foto/ 5566 Page - /foto/ - 5566 - 49.72 % 49.72 %
/foto/galleri-platser/haverdal/ 1733 Page - /foto/galleri-platser/haverdal/ - 1733 - 15.48 % 15.48 %
/foto/nyheter/dagens-lindstrom/ 1542 Page - /foto/nyheter/dagens-lindstrom/ - 1542 - 13.77 % 13.77 %
/foto/om/statistik/ 1365 Page - /foto/om/statistik/ - 1365 - 12.19 % 12.19 %
/foto/om-kamera/nikon-d90/ 989 Page - /foto/om-kamera/nikon-d90/ - 989 - 8.83 % 8.83 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://harmonit.se/foto 7976 Referer - http://harmonit.se/foto - 7976 - 66.36 % 66.36 %
http://harmonit.se/foto/ 2142 Referer - http://harmonit.se/foto/ - 2142 - 17.82 % 17.82 %
https://www.google.se/ 919 Referer - https://www.google.se/ - 919 - 7.65 % 7.65 %
http://lova.biz/wp 564 Referer - http://lova.biz/wp - 564 - 4.69 % 4.69 %
http://harmonit.se/foto/natur/ 419 Referer - http://harmonit.se/foto/natur/ - 419 - 3.49 % 3.49 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 22328 UserAgent - Internet Explorer - 22328 - 38.17 % 38.17 %
Unknown Unknown 19236 UserAgent - Unknown - 19236 - 32.89 % 32.89 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 8274 UserAgent - Mozilla Firefox - 8274 - 14.15 % 14.15 %
Chrome Chrome 5573 UserAgent - Chrome - 5573 - 9.53 % 9.53 %
Mozilla Mozilla 3083 UserAgent - Mozilla - 3083 - 5.27 % 5.27 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 19236 UserAgent - Unknown  - 19236 - 46.19 % 46.19 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 10592 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 10592 - 25.44 % 25.44 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 4569 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 4569 - 10.97 % 10.97 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 4162 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 4162 - 9.99 % 9.99 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 3083 UserAgent - Mozilla 11.0 - 3083 - 7.4 % 7.4 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 20538 Operating System - Unknown  - 20538 - 37.78 % 37.78 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 17277 Operating System - Windows 7 64 bit - 17277 - 31.78 % 31.78 %
Windows XP Windows XP 10221 Operating System - Windows XP - 10221 - 18.8 % 18.8 %
Windows 7 Windows 7 3674 Operating System - Windows 7 - 3674 - 6.76 % 6.76 %
Mac OS X Mac OS X 2648 Operating System - Mac OS X - 2648 - 4.87 % 4.87 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
haverdal 199 Keyword - haverdal - 199 - 34.19 % 34.19 %
prins bertils stig 157 Keyword - prins bertils stig - 157 - 26.98 % 26.98 %
solskensbilder 84 Keyword - solskensbilder - 84 - 14.43 % 14.43 %
bildspel natur 83 Keyword - bildspel natur - 83 - 14.26 % 14.26 %
solsken 59 Keyword - solsken - 59 - 10.14 % 10.14 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1