Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
65433 8369 0 0 50 35

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 1770 Day - 1 - 1770 - 2.71 % 2.71 %
2 1700 Day - 2 - 1700 - 2.6 % 2.6 %
3 1553 Day - 3 - 1553 - 2.37 % 2.37 %
4 1777 Day - 4 - 1777 - 2.72 % 2.72 %
5 1650 Day - 5 - 1650 - 2.52 % 2.52 %
6 2728 Day - 6 - 2728 - 4.17 % 4.17 %
7 1716 Day - 7 - 1716 - 2.62 % 2.62 %
8 1547 Day - 8 - 1547 - 2.36 % 2.36 %
9 2929 Day - 9 - 2929 - 4.48 % 4.48 %
10 3050 Day - 10 - 3050 - 4.66 % 4.66 %
11 2767 Day - 11 - 2767 - 4.23 % 4.23 %
12 1507 Day - 12 - 1507 - 2.3 % 2.3 %
13 3072 Day - 13 - 3072 - 4.69 % 4.69 %
14 2086 Day - 14 - 2086 - 3.19 % 3.19 %
15 1888 Day - 15 - 1888 - 2.89 % 2.89 %
16 1376 Day - 16 - 1376 - 2.1 % 2.1 %
17 3024 Day - 17 - 3024 - 4.62 % 4.62 %
18 4237 Day - 18 - 4237 - 6.48 % 6.48 %
19 2542 Day - 19 - 2542 - 3.88 % 3.88 %
20 1636 Day - 20 - 1636 - 2.5 % 2.5 %
21 2100 Day - 21 - 2100 - 3.21 % 3.21 %
22 2151 Day - 22 - 2151 - 3.29 % 3.29 %
23 1938 Day - 23 - 1938 - 2.96 % 2.96 %
24 1920 Day - 24 - 1920 - 2.93 % 2.93 %
25 1646 Day - 25 - 1646 - 2.52 % 2.52 %
26 1481 Day - 26 - 1481 - 2.26 % 2.26 %
27 4024 Day - 27 - 4024 - 6.15 % 6.15 %
28 1797 Day - 28 - 1797 - 2.75 % 2.75 %
29 1721 Day - 29 - 1721 - 2.63 % 2.63 %
30 1204 Day - 30 - 1204 - 1.84 % 1.84 %
31 896 Day - 31 - 896 - 1.37 % 1.37 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 2 Day - 1 - 2 - 2.25 % 2.25 %
2 35 Day - 2 - 35 - 39.33 % 39.33 %
4 2 Day - 4 - 2 - 2.25 % 2.25 %
7 36 Day - 7 - 36 - 40.45 % 40.45 %
8 1 Day - 8 - 1 - 1.12 % 1.12 %
9 7 Day - 9 - 7 - 7.87 % 7.87 %
10 2 Day - 10 - 2 - 2.25 % 2.25 %
11 4 Day - 11 - 4 - 4.49 % 4.49 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12716 Day - Sunday - 12716 - 19.43 % 19.43 %
Monday 10273 Day - Monday - 10273 - 15.7 % 15.7 %
Tuesday 9614 Day - Tuesday - 9614 - 14.69 % 14.69 %
Wednesday 7491 Day - Wednesday - 7491 - 11.45 % 11.45 %
Thursday 8132 Day - Thursday - 8132 - 12.43 % 12.43 %
Friday 7275 Day - Friday - 7275 - 11.12 % 11.12 %
Saturday 9932 Day - Saturday - 9932 - 15.18 % 15.18 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 09 1177 Month - Jul 09 - 1177 - 1.8 % 1.8 %
Aug 09 411 Month - Aug 09 - 411 - 0.63 % 0.63 %
Sep 09 109 Month - Sep 09 - 109 - 0.17 % 0.17 %
Oct 09 219 Month - Oct 09 - 219 - 0.33 % 0.33 %
Nov 09 424 Month - Nov 09 - 424 - 0.65 % 0.65 %
Dec 09 496 Month - Dec 09 - 496 - 0.76 % 0.76 %
Jan 10 936 Month - Jan 10 - 936 - 1.43 % 1.43 %
Feb 10 341 Month - Feb 10 - 341 - 0.52 % 0.52 %
Mar 10 318 Month - Mar 10 - 318 - 0.49 % 0.49 %
Apr 10 561 Month - Apr 10 - 561 - 0.86 % 0.86 %
May 10 440 Month - May 10 - 440 - 0.67 % 0.67 %
Jun 10 257 Month - Jun 10 - 257 - 0.39 % 0.39 %
Jul 10 358 Month - Jul 10 - 358 - 0.55 % 0.55 %
Aug 10 351 Month - Aug 10 - 351 - 0.54 % 0.54 %
Sep 10 271 Month - Sep 10 - 271 - 0.41 % 0.41 %
Oct 10 424 Month - Oct 10 - 424 - 0.65 % 0.65 %
Nov 10 353 Month - Nov 10 - 353 - 0.54 % 0.54 %
Dec 10 506 Month - Dec 10 - 506 - 0.77 % 0.77 %
Jan 11 700 Month - Jan 11 - 700 - 1.07 % 1.07 %
Feb 11 464 Month - Feb 11 - 464 - 0.71 % 0.71 %
Mar 11 427 Month - Mar 11 - 427 - 0.65 % 0.65 %
Apr 11 340 Month - Apr 11 - 340 - 0.52 % 0.52 %
May 11 399 Month - May 11 - 399 - 0.61 % 0.61 %
Jun 11 376 Month - Jun 11 - 376 - 0.57 % 0.57 %
Jul 11 348 Month - Jul 11 - 348 - 0.53 % 0.53 %
Aug 11 620 Month - Aug 11 - 620 - 0.95 % 0.95 %
Sep 11 314 Month - Sep 11 - 314 - 0.48 % 0.48 %
Oct 11 321 Month - Oct 11 - 321 - 0.49 % 0.49 %
Nov 11 322 Month - Nov 11 - 322 - 0.49 % 0.49 %
Dec 11 289 Month - Dec 11 - 289 - 0.44 % 0.44 %
Jan 12 374 Month - Jan 12 - 374 - 0.57 % 0.57 %
Feb 12 393 Month - Feb 12 - 393 - 0.6 % 0.6 %
Mar 12 635 Month - Mar 12 - 635 - 0.97 % 0.97 %
Apr 12 478 Month - Apr 12 - 478 - 0.73 % 0.73 %
May 12 295 Month - May 12 - 295 - 0.45 % 0.45 %
Jun 12 282 Month - Jun 12 - 282 - 0.43 % 0.43 %
Jul 12 335 Month - Jul 12 - 335 - 0.51 % 0.51 %
Aug 12 483 Month - Aug 12 - 483 - 0.74 % 0.74 %
Sep 12 644 Month - Sep 12 - 644 - 0.98 % 0.98 %
Oct 12 430 Month - Oct 12 - 430 - 0.66 % 0.66 %
Nov 12 1495 Month - Nov 12 - 1495 - 2.28 % 2.28 %
Dec 12 4294 Month - Dec 12 - 4294 - 6.56 % 6.56 %
Jan 13 456 Month - Jan 13 - 456 - 0.7 % 0.7 %
Feb 13 349 Month - Feb 13 - 349 - 0.53 % 0.53 %
Mar 13 629 Month - Mar 13 - 629 - 0.96 % 0.96 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.72 % 0.72 %
May 13 530 Month - May 13 - 530 - 0.81 % 0.81 %
Jun 13 1106 Month - Jun 13 - 1106 - 1.69 % 1.69 %
Jul 13 3066 Month - Jul 13 - 3066 - 4.69 % 4.69 %
Aug 13 3225 Month - Aug 13 - 3225 - 4.93 % 4.93 %
Sep 13 566 Month - Sep 13 - 566 - 0.87 % 0.87 %
Oct 13 1296 Month - Oct 13 - 1296 - 1.98 % 1.98 %
Nov 13 1167 Month - Nov 13 - 1167 - 1.78 % 1.78 %
Dec 13 508 Month - Dec 13 - 508 - 0.78 % 0.78 %
Jan 14 512 Month - Jan 14 - 512 - 0.78 % 0.78 %
Feb 14 495 Month - Feb 14 - 495 - 0.76 % 0.76 %
Mar 14 352 Month - Mar 14 - 352 - 0.54 % 0.54 %
Apr 14 216 Month - Apr 14 - 216 - 0.33 % 0.33 %
May 14 1134 Month - May 14 - 1134 - 1.73 % 1.73 %
Jun 14 347 Month - Jun 14 - 347 - 0.53 % 0.53 %
Jul 14 2205 Month - Jul 14 - 2205 - 3.37 % 3.37 %
Aug 14 362 Month - Aug 14 - 362 - 0.55 % 0.55 %
Sep 14 441 Month - Sep 14 - 441 - 0.67 % 0.67 %
Oct 14 937 Month - Oct 14 - 937 - 1.43 % 1.43 %
Nov 14 1171 Month - Nov 14 - 1171 - 1.79 % 1.79 %
Dec 14 533 Month - Dec 14 - 533 - 0.81 % 0.81 %
Jan 15 398 Month - Jan 15 - 398 - 0.61 % 0.61 %
Feb 15 537 Month - Feb 15 - 537 - 0.82 % 0.82 %
Mar 15 316 Month - Mar 15 - 316 - 0.48 % 0.48 %
Apr 15 370 Month - Apr 15 - 370 - 0.57 % 0.57 %
May 15 432 Month - May 15 - 432 - 0.66 % 0.66 %
Jun 15 427 Month - Jun 15 - 427 - 0.65 % 0.65 %
Jul 15 359 Month - Jul 15 - 359 - 0.55 % 0.55 %
Aug 15 479 Month - Aug 15 - 479 - 0.73 % 0.73 %
Sep 15 362 Month - Sep 15 - 362 - 0.55 % 0.55 %
Oct 15 449 Month - Oct 15 - 449 - 0.69 % 0.69 %
Nov 15 545 Month - Nov 15 - 545 - 0.83 % 0.83 %
Dec 15 482 Month - Dec 15 - 482 - 0.74 % 0.74 %
Jan 16 402 Month - Jan 16 - 402 - 0.61 % 0.61 %
Feb 16 400 Month - Feb 16 - 400 - 0.61 % 0.61 %
Mar 16 495 Month - Mar 16 - 495 - 0.76 % 0.76 %
Apr 16 1128 Month - Apr 16 - 1128 - 1.72 % 1.72 %
May 16 506 Month - May 16 - 506 - 0.77 % 0.77 %
Jun 16 622 Month - Jun 16 - 622 - 0.95 % 0.95 %
Jul 16 542 Month - Jul 16 - 542 - 0.83 % 0.83 %
Aug 16 557 Month - Aug 16 - 557 - 0.85 % 0.85 %
Sep 16 392 Month - Sep 16 - 392 - 0.6 % 0.6 %
Oct 16 293 Month - Oct 16 - 293 - 0.45 % 0.45 %
Nov 16 292 Month - Nov 16 - 292 - 0.45 % 0.45 %
Dec 16 388 Month - Dec 16 - 388 - 0.59 % 0.59 %
Jan 17 471 Month - Jan 17 - 471 - 0.72 % 0.72 %
Feb 17 385 Month - Feb 17 - 385 - 0.59 % 0.59 %
Mar 17 315 Month - Mar 17 - 315 - 0.48 % 0.48 %
Apr 17 341 Month - Apr 17 - 341 - 0.52 % 0.52 %
May 17 753 Month - May 17 - 753 - 1.15 % 1.15 %
Jun 17 620 Month - Jun 17 - 620 - 0.95 % 0.95 %
Jul 17 778 Month - Jul 17 - 778 - 1.19 % 1.19 %
Aug 17 850 Month - Aug 17 - 850 - 1.3 % 1.3 %
Sep 17 544 Month - Sep 17 - 544 - 0.83 % 0.83 %
Oct 17 695 Month - Oct 17 - 695 - 1.06 % 1.06 %
Nov 17 591 Month - Nov 17 - 591 - 0.9 % 0.9 %
Dec 17 624 Month - Dec 17 - 624 - 0.95 % 0.95 %
Jan 18 684 Month - Jan 18 - 684 - 1.05 % 1.05 %
Feb 18 394 Month - Feb 18 - 394 - 0.6 % 0.6 %
Mar 18 158 Month - Mar 18 - 158 - 0.24 % 0.24 %
Apr 18 77 Month - Apr 18 - 77 - 0.12 % 0.12 %
May 18 61 Month - May 18 - 61 - 0.09 % 0.09 %
Jun 18 82 Month - Jun 18 - 82 - 0.13 % 0.13 %
Jul 18 83 Month - Jul 18 - 83 - 0.13 % 0.13 %
Aug 18 108 Month - Aug 18 - 108 - 0.17 % 0.17 %
Sep 18 115 Month - Sep 18 - 115 - 0.18 % 0.18 %
Oct 18 355 Month - Oct 18 - 355 - 0.54 % 0.54 %
Nov 18 89 Month - Nov 18 - 89 - 0.14 % 0.14 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3648 Hour - 0 - 3648 - 5.58 % 5.58 %
1 2771 Hour - 1 - 2771 - 4.23 % 4.23 %
2 2317 Hour - 2 - 2317 - 3.54 % 3.54 %
3 1980 Hour - 3 - 1980 - 3.03 % 3.03 %
4 2035 Hour - 4 - 2035 - 3.11 % 3.11 %
5 2311 Hour - 5 - 2311 - 3.53 % 3.53 %
6 2305 Hour - 6 - 2305 - 3.52 % 3.52 %
7 2327 Hour - 7 - 2327 - 3.56 % 3.56 %
8 2367 Hour - 8 - 2367 - 3.62 % 3.62 %
9 2472 Hour - 9 - 2472 - 3.78 % 3.78 %
10 2722 Hour - 10 - 2722 - 4.16 % 4.16 %
11 2567 Hour - 11 - 2567 - 3.92 % 3.92 %
12 2437 Hour - 12 - 2437 - 3.72 % 3.72 %
13 2804 Hour - 13 - 2804 - 4.29 % 4.29 %
14 3093 Hour - 14 - 3093 - 4.73 % 4.73 %
15 2745 Hour - 15 - 2745 - 4.2 % 4.2 %
16 3043 Hour - 16 - 3043 - 4.65 % 4.65 %
17 2368 Hour - 17 - 2368 - 3.62 % 3.62 %
18 2901 Hour - 18 - 2901 - 4.43 % 4.43 %
19 2805 Hour - 19 - 2805 - 4.29 % 4.29 %
20 2878 Hour - 20 - 2878 - 4.4 % 4.4 %
21 3677 Hour - 21 - 3677 - 5.62 % 5.62 %
22 3448 Hour - 22 - 3448 - 5.27 % 5.27 %
23 3412 Hour - 23 - 3412 - 5.21 % 5.21 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/foto/ 5615 Page - /foto/ - 5615 - 49.77 % 49.77 %
/foto/galleri-platser/haverdal/ 1739 Page - /foto/galleri-platser/haverdal/ - 1739 - 15.41 % 15.41 %
/foto/nyheter/dagens-lindstrom/ 1564 Page - /foto/nyheter/dagens-lindstrom/ - 1564 - 13.86 % 13.86 %
/foto/om/statistik/ 1368 Page - /foto/om/statistik/ - 1368 - 12.13 % 12.13 %
/foto/om-kamera/nikon-d90/ 996 Page - /foto/om-kamera/nikon-d90/ - 996 - 8.83 % 8.83 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://harmonit.se/foto 7976 Referer - http://harmonit.se/foto - 7976 - 66.21 % 66.21 %
http://harmonit.se/foto/ 2142 Referer - http://harmonit.se/foto/ - 2142 - 17.78 % 17.78 %
https://www.google.se/ 946 Referer - https://www.google.se/ - 946 - 7.85 % 7.85 %
http://lova.biz/wp 564 Referer - http://lova.biz/wp - 564 - 4.68 % 4.68 %
http://harmonit.se/foto/natur/ 419 Referer - http://harmonit.se/foto/natur/ - 419 - 3.48 % 3.48 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 22353 UserAgent - Internet Explorer - 22353 - 37.95 % 37.95 %
Unknown Unknown 19247 UserAgent - Unknown - 19247 - 32.67 % 32.67 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 8291 UserAgent - Mozilla Firefox - 8291 - 14.07 % 14.07 %
Chrome Chrome 5929 UserAgent - Chrome - 5929 - 10.07 % 10.07 %
Mozilla Mozilla 3087 UserAgent - Mozilla - 3087 - 5.24 % 5.24 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 19247 UserAgent - Unknown  - 19247 - 46.18 % 46.18 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 10603 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 10603 - 25.44 % 25.44 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 4570 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 4570 - 10.96 % 10.96 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 4175 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 4175 - 10.02 % 10.02 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 3087 UserAgent - Mozilla 11.0 - 3087 - 7.41 % 7.41 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 20549 Operating System - Unknown  - 20549 - 37.71 % 37.71 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 17285 Operating System - Windows 7 64 bit - 17285 - 31.72 % 31.72 %
Windows XP Windows XP 10251 Operating System - Windows XP - 10251 - 18.81 % 18.81 %
Windows 7 Windows 7 3679 Operating System - Windows 7 - 3679 - 6.75 % 6.75 %
Mac OS X Mac OS X 2732 Operating System - Mac OS X - 2732 - 5.01 % 5.01 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
haverdal 199 Keyword - haverdal - 199 - 34.19 % 34.19 %
prins bertils stig 157 Keyword - prins bertils stig - 157 - 26.98 % 26.98 %
solskensbilder 84 Keyword - solskensbilder - 84 - 14.43 % 14.43 %
bildspel natur 83 Keyword - bildspel natur - 83 - 14.26 % 14.26 %
solsken 59 Keyword - solsken - 59 - 10.14 % 10.14 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1