Kraftfulla frågor

En viktig del i coachning är att man ställer frågor, kraftfulla frågor.

Syftet är att medvetandegöra fokuspersonen, skapa insikter, hjälpa fokuspersonen att finna alternativa handlingssätt.

Exempel på kraftfulla frågor:

  • Vad vill du?
  • Vad hindrar dig?
  • Vad blir nästa steg?
  • Vad händer nu?

Kraftfulla frågor är enkla, öppna, korta, börjar med ett frågeord.

Kraftfulla frågor kan bestå av bara ett par ord:

  • Vad händer om….?
  • Något mer?

Ju kortare fråga ju längre svar får man.

Kraftfulla frågor är inte ledande.