Emma Karlsson

Emma Karlsson i Göteborg arbetar som professionell coach, personlig utvecklare, kursledare, motivator, inspiratör, föreläsare, författare och konstnär. Hon är ICF-certifierad Coach.

Emma driver en blogg där hon bland annat beskriver coachning.

Citat:
“Coaching är en slags samtalsmetodik där man genom ett samarbete mellan coach och klient ökar medvetenheten om den egna drivkraften, livskraften, förmågor, möjligheter, drömmar och rädslor”.
Läs mer: Vad är då coaching.

Emma skriver om att “inspiration, motivation och coaching ger ökad lönsamhet, glada medarbetare och ständig utveckling”.
Läs mer: Coaching föreläsningar och arbetsplatser.