Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
397640 71255 313 57 4575 735

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 11814 Day - 1 - 11814 - 2.97 % 2.97 %
2 12911 Day - 2 - 12911 - 3.25 % 3.25 %
3 12658 Day - 3 - 12658 - 3.18 % 3.18 %
4 13221 Day - 4 - 13221 - 3.32 % 3.32 %
5 13138 Day - 5 - 13138 - 3.3 % 3.3 %
6 12958 Day - 6 - 12958 - 3.26 % 3.26 %
7 14141 Day - 7 - 14141 - 3.56 % 3.56 %
8 12552 Day - 8 - 12552 - 3.16 % 3.16 %
9 13229 Day - 9 - 13229 - 3.33 % 3.33 %
10 13142 Day - 10 - 13142 - 3.3 % 3.3 %
11 13007 Day - 11 - 13007 - 3.27 % 3.27 %
12 13333 Day - 12 - 13333 - 3.35 % 3.35 %
13 13860 Day - 13 - 13860 - 3.49 % 3.49 %
14 13647 Day - 14 - 13647 - 3.43 % 3.43 %
15 14019 Day - 15 - 14019 - 3.53 % 3.53 %
16 13086 Day - 16 - 13086 - 3.29 % 3.29 %
17 13907 Day - 17 - 13907 - 3.5 % 3.5 %
18 13309 Day - 18 - 13309 - 3.35 % 3.35 %
19 13288 Day - 19 - 13288 - 3.34 % 3.34 %
20 13599 Day - 20 - 13599 - 3.42 % 3.42 %
21 14079 Day - 21 - 14079 - 3.54 % 3.54 %
22 13232 Day - 22 - 13232 - 3.33 % 3.33 %
23 12545 Day - 23 - 12545 - 3.15 % 3.15 %
24 12886 Day - 24 - 12886 - 3.24 % 3.24 %
25 11747 Day - 25 - 11747 - 2.95 % 2.95 %
26 12888 Day - 26 - 12888 - 3.24 % 3.24 %
27 12898 Day - 27 - 12898 - 3.24 % 3.24 %
28 12701 Day - 28 - 12701 - 3.19 % 3.19 %
29 11797 Day - 29 - 11797 - 2.97 % 2.97 %
30 11002 Day - 30 - 11002 - 2.77 % 2.77 %
31 7046 Day - 31 - 7046 - 1.77 % 1.77 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 428 Day - 1 - 428 - 3.1 % 3.1 %
2 525 Day - 2 - 525 - 3.81 % 3.81 %
3 629 Day - 3 - 629 - 4.56 % 4.56 %
4 326 Day - 4 - 326 - 2.36 % 2.36 %
5 694 Day - 5 - 694 - 5.03 % 5.03 %
6 662 Day - 6 - 662 - 4.8 % 4.8 %
7 700 Day - 7 - 700 - 5.08 % 5.08 %
8 780 Day - 8 - 780 - 5.66 % 5.66 %
9 561 Day - 9 - 561 - 4.07 % 4.07 %
10 585 Day - 10 - 585 - 4.24 % 4.24 %
11 498 Day - 11 - 498 - 3.61 % 3.61 %
12 748 Day - 12 - 748 - 5.42 % 5.42 %
13 992 Day - 13 - 992 - 7.19 % 7.19 %
14 1089 Day - 14 - 1089 - 7.9 % 7.9 %
15 834 Day - 15 - 834 - 6.05 % 6.05 %
16 477 Day - 16 - 477 - 3.46 % 3.46 %
17 487 Day - 17 - 487 - 3.53 % 3.53 %
18 356 Day - 18 - 356 - 2.58 % 2.58 %
19 607 Day - 19 - 607 - 4.4 % 4.4 %
20 699 Day - 20 - 699 - 5.07 % 5.07 %
21 802 Day - 21 - 802 - 5.81 % 5.81 %
22 313 Day - 22 - 313 - 2.27 % 2.27 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 41094 Day - Sunday - 41094 - 10.33 % 10.33 %
Monday 71530 Day - Monday - 71530 - 17.99 % 17.99 %
Tuesday 73184 Day - Tuesday - 73184 - 18.4 % 18.4 %
Wednesday 68392 Day - Wednesday - 68392 - 17.2 % 17.2 %
Thursday 62661 Day - Thursday - 62661 - 15.76 % 15.76 %
Friday 53165 Day - Friday - 53165 - 13.37 % 13.37 %
Saturday 27614 Day - Saturday - 27614 - 6.94 % 6.94 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.37 % 0.37 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.33 % 0.33 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.1 % 0.1 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.17 % 0.17 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.19 % 0.19 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.5 % 0.5 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.15 % 0.15 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.24 % 0.24 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.26 % 0.26 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.3 % 0.3 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.41 % 0.41 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.34 % 0.34 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.26 % 0.26 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.19 % 0.19 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.42 % 0.42 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.74 % 0.74 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.75 % 0.75 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.89 % 0.89 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.71 % 0.71 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.87 % 0.87 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 1.02 % 1.02 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.42 % 1.42 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.82 % 0.82 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 1.04 % 1.04 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.67 % 0.67 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.4 % 0.4 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 1 % 1 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 1.25 % 1.25 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 1.19 % 1.19 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 1.3 % 1.3 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 1.09 % 1.09 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.7 % 1.7 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.62 % 1.62 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.38 % 1.38 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 1.04 % 1.04 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.37 % 1.37 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.91 % 0.91 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.56 % 0.56 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.99 % 0.99 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.7 % 1.7 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.81 % 1.81 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.8 % 1.8 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 1.23 % 1.23 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.76 % 1.76 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.59 % 1.59 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.54 % 1.54 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.49 % 1.49 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 1.26 % 1.26 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.93 % 0.93 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.53 % 0.53 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.9 % 0.9 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.34 % 1.34 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 1.29 % 1.29 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 1.19 % 1.19 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.98 % 0.98 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 1.25 % 1.25 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1.3 % 1.3 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.48 % 1.48 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.97 % 0.97 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.95 % 0.95 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.85 % 0.85 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.59 % 0.59 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.96 % 0.96 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.31 % 1.31 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 1.14 % 1.14 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.5 % 1.5 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 1.26 % 1.26 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.34 % 1.34 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.57 % 0.57 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.51 % 0.51 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.41 % 0.41 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.42 % 0.42 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.38 % 0.38 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.25 % 0.25 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.36 % 0.36 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.55 % 0.55 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.61 % 0.61 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.6 % 0.6 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.64 % 0.64 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.58 % 0.58 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.66 % 0.66 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.86 % 0.86 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 1.26 % 1.26 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.5 % 0.5 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.66 % 0.66 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.55 % 0.55 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.67 % 0.67 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.92 % 0.92 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.9 % 0.9 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.95 % 0.95 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.97 % 0.97 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 1.14 % 1.14 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 1.06 % 1.06 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.35 % 1.35 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 1.17 % 1.17 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 1.17 % 1.17 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.99 % 0.99 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 1.05 % 1.05 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 2.29 % 2.29 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.7 % 2.7 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 3.59 % 3.59 %
Nov 17 13792 Month - Nov 17 - 13792 - 3.47 % 3.47 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 8721 Hour - 0 - 8721 - 2.19 % 2.19 %
1 5975 Hour - 1 - 5975 - 1.5 % 1.5 %
2 4873 Hour - 2 - 4873 - 1.23 % 1.23 %
3 4684 Hour - 3 - 4684 - 1.18 % 1.18 %
4 4684 Hour - 4 - 4684 - 1.18 % 1.18 %
5 4821 Hour - 5 - 4821 - 1.21 % 1.21 %
6 7171 Hour - 6 - 7171 - 1.8 % 1.8 %
7 10585 Hour - 7 - 10585 - 2.66 % 2.66 %
8 18750 Hour - 8 - 18750 - 4.72 % 4.72 %
9 26145 Hour - 9 - 26145 - 6.58 % 6.58 %
10 30627 Hour - 10 - 30627 - 7.7 % 7.7 %
11 30558 Hour - 11 - 30558 - 7.68 % 7.68 %
12 26175 Hour - 12 - 26175 - 6.58 % 6.58 %
13 29025 Hour - 13 - 29025 - 7.3 % 7.3 %
14 31448 Hour - 14 - 31448 - 7.91 % 7.91 %
15 29097 Hour - 15 - 29097 - 7.32 % 7.32 %
16 24624 Hour - 16 - 24624 - 6.19 % 6.19 %
17 17340 Hour - 17 - 17340 - 4.36 % 4.36 %
18 13634 Hour - 18 - 13634 - 3.43 % 3.43 %
19 13299 Hour - 19 - 13299 - 3.34 % 3.34 %
20 14300 Hour - 20 - 14300 - 3.6 % 3.6 %
21 14482 Hour - 21 - 14482 - 3.64 % 3.64 %
22 14411 Hour - 22 - 14411 - 3.62 % 3.62 %
23 12211 Hour - 23 - 12211 - 3.07 % 3.07 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 21646 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 21646 - 28.09 % 28.09 %
/projekt/projektmodeller/ 20268 Page - /projekt/projektmodeller/ - 20268 - 26.3 % 26.3 %
/projekt/ 18936 Page - /projekt/ - 18936 - 24.57 % 24.57 %
/projekt/projektmodeller/projektmodell-props/ 16214 Page - /projekt/projektmodeller/projektmodell-props/ - 16214 - 21.04 % 21.04 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 27880 Referer - https://www.google.se/ - 27880 - 91.81 % 91.81 %
http://lova.biz/wp 1028 Referer - http://lova.biz/wp - 1028 - 3.39 % 3.39 %
https://www.bing.com/ 737 Referer - https://www.bing.com/ - 737 - 2.43 % 2.43 %
http://fluoxetineusprozac.com 723 Referer - http://fluoxetineusprozac.com - 723 - 2.38 % 2.38 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 152662 UserAgent - Internet Explorer - 152662 - 48.04 % 48.04 %
Chrome Chrome 76925 UserAgent - Chrome - 76925 - 24.21 % 24.21 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 53122 UserAgent - Mozilla Firefox - 53122 - 16.72 % 16.72 %
iPhone iPhone 35070 UserAgent - iPhone - 35070 - 11.04 % 11.04 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55653 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55653 - 33.49 % 33.49 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 48466 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 48466 - 29.16 % 29.16 %
iPhone iPhone 35070 UserAgent - iPhone  - 35070 - 21.1 % 21.1 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 26993 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 26993 - 16.24 % 16.24 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 115038 Operating System - Windows 7 64 bit - 115038 - 41.32 % 41.32 %
Windows XP Windows XP 75897 Operating System - Windows XP - 75897 - 27.26 % 27.26 %
Mac OS X Mac OS X 46803 Operating System - Mac OS X - 46803 - 16.81 % 16.81 %
Windows 7 Windows 7 40662 Operating System - Windows 7 - 40662 - 14.61 % 14.61 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4220 Keyword - gantt schema - 4220 - 46.58 % 46.58 %
referensgrupp 2666 Keyword - referensgrupp - 2666 - 29.43 % 29.43 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.25 % 13.25 %
gantt schema excel 973 Keyword - gantt schema excel - 973 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1