Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
544508 89254 0 0 2759 679

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 16244 Day - 1 - 16244 - 2.98 % 2.98 %
2 17327 Day - 2 - 17327 - 3.18 % 3.18 %
3 17847 Day - 3 - 17847 - 3.28 % 3.28 %
4 18260 Day - 4 - 18260 - 3.35 % 3.35 %
5 18030 Day - 5 - 18030 - 3.31 % 3.31 %
6 17685 Day - 6 - 17685 - 3.25 % 3.25 %
7 19090 Day - 7 - 19090 - 3.51 % 3.51 %
8 17868 Day - 8 - 17868 - 3.28 % 3.28 %
9 18431 Day - 9 - 18431 - 3.38 % 3.38 %
10 18384 Day - 10 - 18384 - 3.38 % 3.38 %
11 18346 Day - 11 - 18346 - 3.37 % 3.37 %
12 18002 Day - 12 - 18002 - 3.31 % 3.31 %
13 18114 Day - 13 - 18114 - 3.33 % 3.33 %
14 18328 Day - 14 - 18328 - 3.37 % 3.37 %
15 18655 Day - 15 - 18655 - 3.43 % 3.43 %
16 17812 Day - 16 - 17812 - 3.27 % 3.27 %
17 18310 Day - 17 - 18310 - 3.36 % 3.36 %
18 17636 Day - 18 - 17636 - 3.24 % 3.24 %
19 17705 Day - 19 - 17705 - 3.25 % 3.25 %
20 18248 Day - 20 - 18248 - 3.35 % 3.35 %
21 18520 Day - 21 - 18520 - 3.4 % 3.4 %
22 18265 Day - 22 - 18265 - 3.35 % 3.35 %
23 18026 Day - 23 - 18026 - 3.31 % 3.31 %
24 18213 Day - 24 - 18213 - 3.34 % 3.34 %
25 16609 Day - 25 - 16609 - 3.05 % 3.05 %
26 17701 Day - 26 - 17701 - 3.25 % 3.25 %
27 17727 Day - 27 - 17727 - 3.26 % 3.26 %
28 17382 Day - 28 - 17382 - 3.19 % 3.19 %
29 16428 Day - 29 - 16428 - 3.02 % 3.02 %
30 15572 Day - 30 - 15572 - 2.86 % 2.86 %
31 9743 Day - 31 - 9743 - 1.79 % 1.79 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 564 Day - 1 - 564 - 11.1 % 11.1 %
2 507 Day - 2 - 507 - 9.98 % 9.98 %
3 364 Day - 3 - 364 - 7.16 % 7.16 %
4 375 Day - 4 - 375 - 7.38 % 7.38 %
5 513 Day - 5 - 513 - 10.09 % 10.09 %
6 444 Day - 6 - 444 - 8.74 % 8.74 %
7 526 Day - 7 - 526 - 10.35 % 10.35 %
8 485 Day - 8 - 485 - 9.54 % 9.54 %
9 440 Day - 9 - 440 - 8.66 % 8.66 %
10 333 Day - 10 - 333 - 6.55 % 6.55 %
11 385 Day - 11 - 385 - 7.58 % 7.58 %
12 146 Day - 12 - 146 - 2.87 % 2.87 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 59502 Day - Sunday - 59502 - 10.93 % 10.93 %
Monday 94206 Day - Monday - 94206 - 17.3 % 17.3 %
Tuesday 95844 Day - Tuesday - 95844 - 17.6 % 17.6 %
Wednesday 92090 Day - Wednesday - 92090 - 16.91 % 16.91 %
Thursday 85703 Day - Thursday - 85703 - 15.74 % 15.74 %
Friday 73565 Day - Friday - 73565 - 13.51 % 13.51 %
Saturday 43598 Day - Saturday - 43598 - 8.01 % 8.01 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.27 % 0.27 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.24 % 0.24 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.07 % 0.07 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.13 % 0.13 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.14 % 0.14 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.36 % 0.36 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.11 % 0.11 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.18 % 0.18 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.19 % 0.19 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.22 % 0.22 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.3 % 0.3 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.25 % 0.25 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.19 % 0.19 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.14 % 0.14 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.31 % 0.31 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.54 % 0.54 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.55 % 0.55 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.65 % 0.65 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.52 % 0.52 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.64 % 0.64 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.74 % 0.74 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.04 % 1.04 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.6 % 0.6 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.76 % 0.76 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.49 % 0.49 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.29 % 0.29 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.73 % 0.73 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 0.91 % 0.91 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 0.87 % 0.87 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 0.95 % 0.95 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.79 % 0.79 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.24 % 1.24 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.18 % 1.18 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.01 % 1.01 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.76 % 0.76 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1 % 1 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.66 % 0.66 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.41 % 0.41 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.72 % 0.72 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.24 % 1.24 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.32 % 1.32 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.32 % 1.32 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 0.9 % 0.9 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.28 % 1.28 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.16 % 1.16 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.13 % 1.13 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.09 % 1.09 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 0.92 % 0.92 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.68 % 0.68 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.39 % 0.39 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.66 % 0.66 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 0.98 % 0.98 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 0.94 % 0.94 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 0.87 % 0.87 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.72 % 0.72 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 0.91 % 0.91 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 0.95 % 0.95 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.08 % 1.08 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.71 % 0.71 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.7 % 0.7 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.62 % 0.62 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.43 % 0.43 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.7 % 0.7 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 0.96 % 0.96 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.83 % 0.83 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.1 % 1.1 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 0.92 % 0.92 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 0.98 % 0.98 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.42 % 0.42 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.37 % 0.37 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.3 % 0.3 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.3 % 0.3 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.28 % 0.28 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.18 % 0.18 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.26 % 0.26 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.4 % 0.4 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.45 % 0.45 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.44 % 0.44 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.46 % 0.46 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.42 % 0.42 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.48 % 0.48 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.63 % 0.63 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 0.92 % 0.92 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.37 % 0.37 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.48 % 0.48 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.41 % 0.41 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.49 % 0.49 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.68 % 0.68 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.65 % 0.65 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.69 % 0.69 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.71 % 0.71 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.84 % 0.84 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.77 % 0.77 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 0.99 % 0.99 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.86 % 0.86 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.85 % 0.85 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.72 % 0.72 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.76 % 0.76 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.67 % 1.67 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 1.97 % 1.97 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 2.62 % 2.62 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 3.69 % 3.69 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.53 % 2.53 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 2.73 % 2.73 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.21 % 2.21 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.1 % 3.1 %
Apr 18 10637 Month - Apr 18 - 10637 - 1.95 % 1.95 %
May 18 11045 Month - May 18 - 11045 - 2.03 % 2.03 %
Jun 18 8412 Month - Jun 18 - 8412 - 1.54 % 1.54 %
Jul 18 9078 Month - Jul 18 - 9078 - 1.67 % 1.67 %
Aug 18 10872 Month - Aug 18 - 10872 - 2 % 2 %
Sep 18 13204 Month - Sep 18 - 13204 - 2.42 % 2.42 %
Oct 18 14646 Month - Oct 18 - 14646 - 2.69 % 2.69 %
Nov 18 5082 Month - Nov 18 - 5082 - 0.93 % 0.93 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11676 Hour - 0 - 11676 - 2.14 % 2.14 %
1 8434 Hour - 1 - 8434 - 1.55 % 1.55 %
2 6958 Hour - 2 - 6958 - 1.28 % 1.28 %
3 6904 Hour - 3 - 6904 - 1.27 % 1.27 %
4 7038 Hour - 4 - 7038 - 1.29 % 1.29 %
5 7512 Hour - 5 - 7512 - 1.38 % 1.38 %
6 11923 Hour - 6 - 11923 - 2.19 % 2.19 %
7 16537 Hour - 7 - 16537 - 3.04 % 3.04 %
8 26865 Hour - 8 - 26865 - 4.93 % 4.93 %
9 35436 Hour - 9 - 35436 - 6.51 % 6.51 %
10 40380 Hour - 10 - 40380 - 7.42 % 7.42 %
11 39082 Hour - 11 - 39082 - 7.18 % 7.18 %
12 33678 Hour - 12 - 33678 - 6.19 % 6.19 %
13 37955 Hour - 13 - 37955 - 6.97 % 6.97 %
14 40084 Hour - 14 - 40084 - 7.36 % 7.36 %
15 37654 Hour - 15 - 37654 - 6.92 % 6.92 %
16 32372 Hour - 16 - 32372 - 5.95 % 5.95 %
17 23606 Hour - 17 - 23606 - 4.34 % 4.34 %
18 19800 Hour - 18 - 19800 - 3.64 % 3.64 %
19 19896 Hour - 19 - 19896 - 3.65 % 3.65 %
20 21137 Hour - 20 - 21137 - 3.88 % 3.88 %
21 21787 Hour - 21 - 21787 - 4 % 4 %
22 21068 Hour - 22 - 21068 - 3.87 % 3.87 %
23 16726 Hour - 23 - 16726 - 3.07 % 3.07 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 41173 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 41173 - 34.89 % 34.89 %
/projekt/projektmodeller/ 26295 Page - /projekt/projektmodeller/ - 26295 - 22.28 % 22.28 %
/projekt/ 25286 Page - /projekt/ - 25286 - 21.43 % 21.43 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/mindmanager/ 25243 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/mindmanager/ - 25243 - 21.39 % 21.39 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 43008 Referer - https://www.google.se/ - 43008 - 49.58 % 49.58 %
http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ 19174 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ - 19174 - 22.1 % 22.1 %
http://harmonit.se/projekt 16363 Referer - http://harmonit.se/projekt - 16363 - 18.86 % 18.86 %
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ 8201 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ - 8201 - 9.45 % 9.45 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 160747 UserAgent - Internet Explorer - 160747 - 36.95 % 36.95 %
Chrome Chrome 123297 UserAgent - Chrome - 123297 - 28.34 % 28.34 %
iPhone iPhone 82850 UserAgent - iPhone - 82850 - 19.04 % 19.04 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 68156 UserAgent - Mozilla Firefox - 68156 - 15.67 % 15.67 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
iPhone iPhone 82850 UserAgent - iPhone  - 82850 - 36.99 % 36.99 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55734 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55734 - 24.88 % 24.88 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 53456 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 53456 - 23.87 % 23.87 %
Unknown Unknown 31950 UserAgent - Unknown  - 31950 - 14.26 % 14.26 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 135389 Operating System - Windows 7 64 bit - 135389 - 39.27 % 39.27 %
Windows XP Windows XP 80976 Operating System - Windows XP - 80976 - 23.49 % 23.49 %
Mac OS X Mac OS X 65926 Operating System - Mac OS X - 65926 - 19.12 % 19.12 %
Windows NT Windows NT 62442 Operating System - Windows NT - 62442 - 18.11 % 18.11 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.64 % 46.64 %
referensgrupp 2668 Keyword - referensgrupp - 2668 - 29.4 % 29.4 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.22 % 13.22 %
gantt schema excel 975 Keyword - gantt schema excel - 975 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1