Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
441602 76046 335 128 2949 796

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 13247 Day - 1 - 13247 - 3 % 3 %
2 14146 Day - 2 - 14146 - 3.2 % 3.2 %
3 14022 Day - 3 - 14022 - 3.18 % 3.18 %
4 14555 Day - 4 - 14555 - 3.3 % 3.3 %
5 14571 Day - 5 - 14571 - 3.3 % 3.3 %
6 14482 Day - 6 - 14482 - 3.28 % 3.28 %
7 15603 Day - 7 - 15603 - 3.53 % 3.53 %
8 14207 Day - 8 - 14207 - 3.22 % 3.22 %
9 14778 Day - 9 - 14778 - 3.35 % 3.35 %
10 14594 Day - 10 - 14594 - 3.3 % 3.3 %
11 14579 Day - 11 - 14579 - 3.3 % 3.3 %
12 14756 Day - 12 - 14756 - 3.34 % 3.34 %
13 15078 Day - 13 - 15078 - 3.41 % 3.41 %
14 15141 Day - 14 - 15141 - 3.43 % 3.43 %
15 15212 Day - 15 - 15212 - 3.44 % 3.44 %
16 14357 Day - 16 - 14357 - 3.25 % 3.25 %
17 15319 Day - 17 - 15319 - 3.47 % 3.47 %
18 14726 Day - 18 - 14726 - 3.33 % 3.33 %
19 14782 Day - 19 - 14782 - 3.35 % 3.35 %
20 14924 Day - 20 - 14924 - 3.38 % 3.38 %
21 15356 Day - 21 - 15356 - 3.48 % 3.48 %
22 14740 Day - 22 - 14740 - 3.34 % 3.34 %
23 14336 Day - 23 - 14336 - 3.25 % 3.25 %
24 14418 Day - 24 - 14418 - 3.26 % 3.26 %
25 12959 Day - 25 - 12959 - 2.93 % 2.93 %
26 14214 Day - 26 - 14214 - 3.22 % 3.22 %
27 14336 Day - 27 - 14336 - 3.25 % 3.25 %
28 14188 Day - 28 - 14188 - 3.21 % 3.21 %
29 13396 Day - 29 - 13396 - 3.03 % 3.03 %
30 12623 Day - 30 - 12623 - 2.86 % 2.86 %
31 7957 Day - 31 - 7957 - 1.8 % 1.8 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 469 Day - 1 - 469 - 5.22 % 5.22 %
2 455 Day - 2 - 455 - 5.06 % 5.06 %
3 375 Day - 3 - 375 - 4.17 % 4.17 %
4 273 Day - 4 - 273 - 3.04 % 3.04 %
5 456 Day - 5 - 456 - 5.08 % 5.08 %
6 555 Day - 6 - 555 - 6.18 % 6.18 %
7 558 Day - 7 - 558 - 6.21 % 6.21 %
8 516 Day - 8 - 516 - 5.74 % 5.74 %
9 537 Day - 9 - 537 - 5.98 % 5.98 %
10 429 Day - 10 - 429 - 4.77 % 4.77 %
11 615 Day - 11 - 615 - 6.84 % 6.84 %
12 359 Day - 12 - 359 - 4 % 4 %
13 439 Day - 13 - 439 - 4.89 % 4.89 %
14 471 Day - 14 - 471 - 5.24 % 5.24 %
15 351 Day - 15 - 351 - 3.91 % 3.91 %
16 418 Day - 16 - 418 - 4.65 % 4.65 %
17 268 Day - 17 - 268 - 2.98 % 2.98 %
18 267 Day - 18 - 267 - 2.97 % 2.97 %
19 391 Day - 19 - 391 - 4.35 % 4.35 %
20 448 Day - 20 - 448 - 4.99 % 4.99 %
21 335 Day - 21 - 335 - 3.73 % 3.73 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 46755 Day - Sunday - 46755 - 10.59 % 10.59 %
Monday 78186 Day - Monday - 78186 - 17.71 % 17.71 %
Tuesday 79935 Day - Tuesday - 79935 - 18.1 % 18.1 %
Wednesday 75735 Day - Wednesday - 75735 - 17.15 % 17.15 %
Thursday 69491 Day - Thursday - 69491 - 15.74 % 15.74 %
Friday 59169 Day - Friday - 59169 - 13.4 % 13.4 %
Saturday 32331 Day - Saturday - 32331 - 7.32 % 7.32 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.33 % 0.33 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.29 % 0.29 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.09 % 0.09 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.16 % 0.16 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.17 % 0.17 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.45 % 0.45 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.13 % 0.13 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.22 % 0.22 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.23 % 0.23 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.27 % 0.27 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.37 % 0.37 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.31 % 0.31 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.24 % 0.24 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.18 % 0.18 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.38 % 0.38 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.67 % 0.67 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.67 % 0.67 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.81 % 0.81 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.64 % 0.64 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.78 % 0.78 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.92 % 0.92 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.28 % 1.28 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.74 % 0.74 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.94 % 0.94 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.6 % 0.6 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.36 % 0.36 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.9 % 0.9 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 1.12 % 1.12 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 1.07 % 1.07 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 1.17 % 1.17 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.98 % 0.98 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.53 % 1.53 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.45 % 1.45 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.24 % 1.24 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.94 % 0.94 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.23 % 1.23 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.82 % 0.82 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.5 % 0.5 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.89 % 0.89 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.53 % 1.53 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.63 % 1.63 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.62 % 1.62 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 1.11 % 1.11 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.58 % 1.58 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.44 % 1.44 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.39 % 1.39 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.34 % 1.34 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 1.13 % 1.13 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.84 % 0.84 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.48 % 0.48 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.81 % 0.81 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.21 % 1.21 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 1.16 % 1.16 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 1.07 % 1.07 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.89 % 0.89 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 1.12 % 1.12 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1.17 % 1.17 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.33 % 1.33 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.87 % 0.87 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.86 % 0.86 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.76 % 0.76 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.53 % 0.53 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.87 % 0.87 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.18 % 1.18 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 1.02 % 1.02 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.35 % 1.35 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 1.14 % 1.14 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.21 % 1.21 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.52 % 0.52 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.46 % 0.46 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.37 % 0.37 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.38 % 0.38 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.34 % 0.34 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.23 % 0.23 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.32 % 0.32 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.5 % 0.5 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.55 % 0.55 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.54 % 0.54 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.57 % 0.57 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.52 % 0.52 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.59 % 0.59 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.77 % 0.77 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 1.14 % 1.14 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.45 % 0.45 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.6 % 0.6 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.5 % 0.5 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.6 % 0.6 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.83 % 0.83 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.81 % 0.81 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.85 % 0.85 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.88 % 0.88 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 1.03 % 1.03 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.95 % 0.95 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.22 % 1.22 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 1.06 % 1.06 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 1.05 % 1.05 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.89 % 0.89 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.94 % 0.94 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 2.06 % 2.06 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.43 % 2.43 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 3.23 % 3.23 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 4.56 % 4.56 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 3.12 % 3.12 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 3.37 % 3.37 %
Feb 18 8985 Month - Feb 18 - 8985 - 2.03 % 2.03 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 9702 Hour - 0 - 9702 - 2.2 % 2.2 %
1 6831 Hour - 1 - 6831 - 1.55 % 1.55 %
2 5695 Hour - 2 - 5695 - 1.29 % 1.29 %
3 5496 Hour - 3 - 5496 - 1.24 % 1.24 %
4 5524 Hour - 4 - 5524 - 1.25 % 1.25 %
5 5664 Hour - 5 - 5664 - 1.28 % 1.28 %
6 8727 Hour - 6 - 8727 - 1.98 % 1.98 %
7 12383 Hour - 7 - 12383 - 2.8 % 2.8 %
8 20956 Hour - 8 - 20956 - 4.75 % 4.75 %
9 28710 Hour - 9 - 28710 - 6.5 % 6.5 %
10 33596 Hour - 10 - 33596 - 7.61 % 7.61 %
11 33055 Hour - 11 - 33055 - 7.49 % 7.49 %
12 28334 Hour - 12 - 28334 - 6.42 % 6.42 %
13 31682 Hour - 13 - 31682 - 7.17 % 7.17 %
14 34012 Hour - 14 - 34012 - 7.7 % 7.7 %
15 31508 Hour - 15 - 31508 - 7.13 % 7.13 %
16 27154 Hour - 16 - 27154 - 6.15 % 6.15 %
17 19226 Hour - 17 - 19226 - 4.35 % 4.35 %
18 15473 Hour - 18 - 15473 - 3.5 % 3.5 %
19 15233 Hour - 19 - 15233 - 3.45 % 3.45 %
20 16320 Hour - 20 - 16320 - 3.7 % 3.7 %
21 16595 Hour - 21 - 16595 - 3.76 % 3.76 %
22 16266 Hour - 22 - 16266 - 3.68 % 3.68 %
23 13460 Hour - 23 - 13460 - 3.05 % 3.05 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 23055 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 23055 - 26.16 % 26.16 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 22714 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 22714 - 25.77 % 25.77 %
/projekt/projektmodeller/ 21831 Page - /projekt/projektmodeller/ - 21831 - 24.77 % 24.77 %
/projekt/ 20537 Page - /projekt/ - 20537 - 23.3 % 23.3 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 32714 Referer - https://www.google.se/ - 32714 - 89.62 % 89.62 %
http://onlineuspharmacies.party 1381 Referer - http://onlineuspharmacies.party - 1381 - 3.78 % 3.78 %
http://cialisrnm.com 1299 Referer - http://cialisrnm.com - 1299 - 3.56 % 3.56 %
https://www.bing.com/ 1110 Referer - https://www.bing.com/ - 1110 - 3.04 % 3.04 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 157086 UserAgent - Internet Explorer - 157086 - 44.46 % 44.46 %
Chrome Chrome 93587 UserAgent - Chrome - 93587 - 26.49 % 26.49 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 57728 UserAgent - Mozilla Firefox - 57728 - 16.34 % 16.34 %
iPhone iPhone 44914 UserAgent - iPhone - 44914 - 12.71 % 12.71 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55687 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55687 - 31.02 % 31.02 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 51904 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 51904 - 28.91 % 28.91 %
iPhone iPhone 44914 UserAgent - iPhone  - 44914 - 25.02 % 25.02 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 27032 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 27032 - 15.06 % 15.06 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 124153 Operating System - Windows 7 64 bit - 124153 - 41.68 % 41.68 %
Windows XP Windows XP 77919 Operating System - Windows XP - 77919 - 26.16 % 26.16 %
Mac OS X Mac OS X 52287 Operating System - Mac OS X - 52287 - 17.55 % 17.55 %
Windows 7 Windows 7 43499 Operating System - Windows 7 - 43499 - 14.6 % 14.6 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4231 Keyword - gantt schema - 4231 - 46.65 % 46.65 %
referensgrupp 2666 Keyword - referensgrupp - 2666 - 29.39 % 29.39 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.23 % 13.23 %
gantt schema excel 973 Keyword - gantt schema excel - 973 - 10.73 % 10.73 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1