Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
519854 85747 189 64 3051 802

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 15184 Day - 1 - 15184 - 2.92 % 2.92 %
2 16267 Day - 2 - 16267 - 3.13 % 3.13 %
3 16931 Day - 3 - 16931 - 3.26 % 3.26 %
4 17322 Day - 4 - 17322 - 3.33 % 3.33 %
5 17123 Day - 5 - 17123 - 3.29 % 3.29 %
6 17004 Day - 6 - 17004 - 3.27 % 3.27 %
7 18312 Day - 7 - 18312 - 3.52 % 3.52 %
8 16953 Day - 8 - 16953 - 3.26 % 3.26 %
9 17421 Day - 9 - 17421 - 3.35 % 3.35 %
10 17568 Day - 10 - 17568 - 3.38 % 3.38 %
11 17569 Day - 11 - 17569 - 3.38 % 3.38 %
12 17518 Day - 12 - 17518 - 3.37 % 3.37 %
13 17916 Day - 13 - 17916 - 3.45 % 3.45 %
14 17979 Day - 14 - 17979 - 3.46 % 3.46 %
15 18094 Day - 15 - 18094 - 3.48 % 3.48 %
16 17367 Day - 16 - 17367 - 3.34 % 3.34 %
17 17911 Day - 17 - 17911 - 3.45 % 3.45 %
18 17005 Day - 18 - 17005 - 3.27 % 3.27 %
19 17218 Day - 19 - 17218 - 3.31 % 3.31 %
20 17385 Day - 20 - 17385 - 3.34 % 3.34 %
21 17517 Day - 21 - 17517 - 3.37 % 3.37 %
22 17422 Day - 22 - 17422 - 3.35 % 3.35 %
23 17270 Day - 23 - 17270 - 3.32 % 3.32 %
24 16945 Day - 24 - 16945 - 3.26 % 3.26 %
25 15558 Day - 25 - 15558 - 2.99 % 2.99 %
26 16612 Day - 26 - 16612 - 3.2 % 3.2 %
27 16750 Day - 27 - 16750 - 3.22 % 3.22 %
28 16618 Day - 28 - 16618 - 3.2 % 3.2 %
29 15497 Day - 29 - 15497 - 2.98 % 2.98 %
30 14454 Day - 30 - 14454 - 2.78 % 2.78 %
31 9164 Day - 31 - 9164 - 1.76 % 1.76 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 276 Day - 1 - 276 - 3.33 % 3.33 %
2 231 Day - 2 - 231 - 2.79 % 2.79 %
3 417 Day - 3 - 417 - 5.04 % 5.04 %
4 578 Day - 4 - 578 - 6.98 % 6.98 %
5 486 Day - 5 - 486 - 5.87 % 5.87 %
6 443 Day - 6 - 443 - 5.35 % 5.35 %
7 498 Day - 7 - 498 - 6.02 % 6.02 %
8 378 Day - 8 - 378 - 4.57 % 4.57 %
9 373 Day - 9 - 373 - 4.51 % 4.51 %
10 570 Day - 10 - 570 - 6.89 % 6.89 %
11 491 Day - 11 - 491 - 5.93 % 5.93 %
12 486 Day - 12 - 486 - 5.87 % 5.87 %
13 482 Day - 13 - 482 - 5.82 % 5.82 %
14 418 Day - 14 - 418 - 5.05 % 5.05 %
15 260 Day - 15 - 260 - 3.14 % 3.14 %
16 326 Day - 16 - 326 - 3.94 % 3.94 %
17 469 Day - 17 - 469 - 5.67 % 5.67 %
18 425 Day - 18 - 425 - 5.13 % 5.13 %
19 482 Day - 19 - 482 - 5.82 % 5.82 %
20 189 Day - 20 - 189 - 2.28 % 2.28 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 56582 Day - Sunday - 56582 - 10.88 % 10.88 %
Monday 90424 Day - Monday - 90424 - 17.39 % 17.39 %
Tuesday 92109 Day - Tuesday - 92109 - 17.72 % 17.72 %
Wednesday 88308 Day - Wednesday - 88308 - 16.99 % 16.99 %
Thursday 81624 Day - Thursday - 81624 - 15.7 % 15.7 %
Friday 69988 Day - Friday - 69988 - 13.46 % 13.46 %
Saturday 40819 Day - Saturday - 40819 - 7.85 % 7.85 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.28 % 0.28 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.25 % 0.25 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.08 % 0.08 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.13 % 0.13 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.15 % 0.15 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.38 % 0.38 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.11 % 0.11 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.18 % 0.18 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.2 % 0.2 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.23 % 0.23 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.32 % 0.32 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.26 % 0.26 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.2 % 0.2 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.15 % 0.15 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.32 % 0.32 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.57 % 0.57 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.57 % 0.57 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.68 % 0.68 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.55 % 0.55 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.67 % 0.67 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.78 % 0.78 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.08 % 1.08 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.63 % 0.63 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.8 % 0.8 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.51 % 0.51 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.31 % 0.31 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.77 % 0.77 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 0.95 % 0.95 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 0.91 % 0.91 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 0.99 % 0.99 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.83 % 0.83 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.3 % 1.3 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.24 % 1.24 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.06 % 1.06 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.79 % 0.79 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.05 % 1.05 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.7 % 0.7 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.42 % 0.42 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.76 % 0.76 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.3 % 1.3 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.39 % 1.39 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.38 % 1.38 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 0.94 % 0.94 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.34 % 1.34 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.22 % 1.22 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.18 % 1.18 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.14 % 1.14 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 0.96 % 0.96 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.71 % 0.71 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.41 % 0.41 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.69 % 0.69 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.03 % 1.03 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 0.99 % 0.99 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 0.91 % 0.91 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.75 % 0.75 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 0.95 % 0.95 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1 % 1 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.13 % 1.13 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.74 % 0.74 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.73 % 0.73 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.65 % 0.65 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.45 % 0.45 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.74 % 0.74 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.01 % 1.01 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.87 % 0.87 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.15 % 1.15 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 0.97 % 0.97 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.02 % 1.02 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.44 % 0.44 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.39 % 0.39 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.32 % 0.32 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.32 % 0.32 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.29 % 0.29 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.19 % 0.19 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.27 % 0.27 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.42 % 0.42 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.47 % 0.47 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.46 % 0.46 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.49 % 0.49 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.44 % 0.44 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.5 % 0.5 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.66 % 0.66 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 0.97 % 0.97 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.38 % 0.38 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.51 % 0.51 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.42 % 0.42 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.51 % 0.51 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.71 % 0.71 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.68 % 0.68 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.73 % 0.73 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.74 % 0.74 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.88 % 0.88 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.81 % 0.81 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.03 % 1.03 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.9 % 0.9 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.89 % 0.89 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.76 % 0.76 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.8 % 0.8 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.75 % 1.75 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.06 % 2.06 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 2.75 % 2.75 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 3.87 % 3.87 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.65 % 2.65 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 2.86 % 2.86 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.31 % 2.31 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.25 % 3.25 %
Apr 18 10637 Month - Apr 18 - 10637 - 2.05 % 2.05 %
May 18 11045 Month - May 18 - 11045 - 2.12 % 2.12 %
Jun 18 8412 Month - Jun 18 - 8412 - 1.62 % 1.62 %
Jul 18 9078 Month - Jul 18 - 9078 - 1.75 % 1.75 %
Aug 18 10872 Month - Aug 18 - 10872 - 2.09 % 2.09 %
Sep 18 8278 Month - Sep 18 - 8278 - 1.59 % 1.59 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 11267 Hour - 0 - 11267 - 2.17 % 2.17 %
1 7947 Hour - 1 - 7947 - 1.53 % 1.53 %
2 6548 Hour - 2 - 6548 - 1.26 % 1.26 %
3 6528 Hour - 3 - 6528 - 1.26 % 1.26 %
4 6649 Hour - 4 - 6649 - 1.28 % 1.28 %
5 6940 Hour - 5 - 6940 - 1.33 % 1.33 %
6 11013 Hour - 6 - 11013 - 2.12 % 2.12 %
7 15455 Hour - 7 - 15455 - 2.97 % 2.97 %
8 25599 Hour - 8 - 25599 - 4.92 % 4.92 %
9 34051 Hour - 9 - 34051 - 6.55 % 6.55 %
10 38914 Hour - 10 - 38914 - 7.49 % 7.49 %
11 37711 Hour - 11 - 37711 - 7.25 % 7.25 %
12 32481 Hour - 12 - 32481 - 6.25 % 6.25 %
13 36354 Hour - 13 - 36354 - 6.99 % 6.99 %
14 38715 Hour - 14 - 38715 - 7.45 % 7.45 %
15 36248 Hour - 15 - 36248 - 6.97 % 6.97 %
16 31109 Hour - 16 - 31109 - 5.98 % 5.98 %
17 22535 Hour - 17 - 22535 - 4.33 % 4.33 %
18 18762 Hour - 18 - 18762 - 3.61 % 3.61 %
19 18731 Hour - 19 - 18731 - 3.6 % 3.6 %
20 19885 Hour - 20 - 19885 - 3.83 % 3.83 %
21 20538 Hour - 21 - 20538 - 3.95 % 3.95 %
22 19884 Hour - 22 - 19884 - 3.82 % 3.82 %
23 15990 Hour - 23 - 15990 - 3.08 % 3.08 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 35428 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 35428 - 32.42 % 32.42 %
/projekt/projektmodeller/ 25429 Page - /projekt/projektmodeller/ - 25429 - 23.27 % 23.27 %
/projekt/ 24486 Page - /projekt/ - 24486 - 22.41 % 22.41 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 23926 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 23926 - 21.9 % 21.9 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 40389 Referer - https://www.google.se/ - 40389 - 48.01 % 48.01 %
http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ 19167 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektmodeller/ - 19167 - 22.79 % 22.79 %
http://harmonit.se/projekt 16363 Referer - http://harmonit.se/projekt - 16363 - 19.45 % 19.45 %
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ 8200 Referer - http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/ - 8200 - 9.75 % 9.75 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 160616 UserAgent - Internet Explorer - 160616 - 38.8 % 38.8 %
Chrome Chrome 113223 UserAgent - Chrome - 113223 - 27.35 % 27.35 %
iPhone iPhone 74166 UserAgent - iPhone - 74166 - 17.92 % 17.92 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 65905 UserAgent - Mozilla Firefox - 65905 - 15.92 % 15.92 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
iPhone iPhone 74166 UserAgent - iPhone  - 74166 - 34.61 % 34.61 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55721 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55721 - 26 % 26 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 53370 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 53370 - 24.9 % 24.9 %
Unknown Unknown 31051 UserAgent - Unknown  - 31051 - 14.49 % 14.49 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 132462 Operating System - Windows 7 64 bit - 132462 - 39.93 % 39.93 %
Windows XP Windows XP 80740 Operating System - Windows XP - 80740 - 24.34 % 24.34 %
Mac OS X Mac OS X 63047 Operating System - Mac OS X - 63047 - 19 % 19 %
Windows NT Windows NT 55511 Operating System - Windows NT - 55511 - 16.73 % 16.73 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.64 % 46.64 %
referensgrupp 2667 Keyword - referensgrupp - 2667 - 29.39 % 29.39 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.22 % 13.22 %
gantt schema excel 975 Keyword - gantt schema excel - 975 - 10.74 % 10.74 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1