Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
470468 79426 99 47 2643 716

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 13858 Day - 1 - 13858 - 2.95 % 2.95 %
2 14809 Day - 2 - 14809 - 3.15 % 3.15 %
3 15106 Day - 3 - 15106 - 3.21 % 3.21 %
4 15336 Day - 4 - 15336 - 3.26 % 3.26 %
5 15520 Day - 5 - 15520 - 3.3 % 3.3 %
6 15263 Day - 6 - 15263 - 3.24 % 3.24 %
7 16335 Day - 7 - 16335 - 3.47 % 3.47 %
8 15087 Day - 8 - 15087 - 3.21 % 3.21 %
9 15707 Day - 9 - 15707 - 3.34 % 3.34 %
10 15759 Day - 10 - 15759 - 3.35 % 3.35 %
11 15769 Day - 11 - 15769 - 3.35 % 3.35 %
12 15632 Day - 12 - 15632 - 3.32 % 3.32 %
13 16013 Day - 13 - 16013 - 3.4 % 3.4 %
14 16003 Day - 14 - 16003 - 3.4 % 3.4 %
15 16396 Day - 15 - 16396 - 3.49 % 3.49 %
16 15699 Day - 16 - 15699 - 3.34 % 3.34 %
17 16207 Day - 17 - 16207 - 3.44 % 3.44 %
18 15345 Day - 18 - 15345 - 3.26 % 3.26 %
19 15693 Day - 19 - 15693 - 3.34 % 3.34 %
20 15754 Day - 20 - 15754 - 3.35 % 3.35 %
21 16272 Day - 21 - 16272 - 3.46 % 3.46 %
22 16215 Day - 22 - 16215 - 3.45 % 3.45 %
23 15994 Day - 23 - 15994 - 3.4 % 3.4 %
24 15784 Day - 24 - 15784 - 3.35 % 3.35 %
25 14277 Day - 25 - 14277 - 3.03 % 3.03 %
26 15181 Day - 26 - 15181 - 3.23 % 3.23 %
27 15343 Day - 27 - 15343 - 3.26 % 3.26 %
28 15165 Day - 28 - 15165 - 3.22 % 3.22 %
29 13865 Day - 29 - 13865 - 2.95 % 2.95 %
30 12947 Day - 30 - 12947 - 2.75 % 2.75 %
31 8134 Day - 31 - 8134 - 1.73 % 1.73 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 162 Day - 1 - 162 - 1.81 % 1.81 %
2 235 Day - 2 - 235 - 2.63 % 2.63 %
3 410 Day - 3 - 410 - 4.59 % 4.59 %
4 383 Day - 4 - 383 - 4.29 % 4.29 %
5 350 Day - 5 - 350 - 3.92 % 3.92 %
6 290 Day - 6 - 290 - 3.25 % 3.25 %
7 190 Day - 7 - 190 - 2.13 % 2.13 %
8 443 Day - 8 - 443 - 4.96 % 4.96 %
9 425 Day - 9 - 425 - 4.76 % 4.76 %
10 450 Day - 10 - 450 - 5.04 % 5.04 %
11 497 Day - 11 - 497 - 5.56 % 5.56 %
12 408 Day - 12 - 408 - 4.57 % 4.57 %
13 415 Day - 13 - 415 - 4.64 % 4.64 %
14 269 Day - 14 - 269 - 3.01 % 3.01 %
15 366 Day - 15 - 366 - 4.1 % 4.1 %
16 540 Day - 16 - 540 - 6.04 % 6.04 %
17 460 Day - 17 - 460 - 5.15 % 5.15 %
18 335 Day - 18 - 335 - 3.75 % 3.75 %
19 370 Day - 19 - 370 - 4.14 % 4.14 %
20 323 Day - 20 - 323 - 3.61 % 3.61 %
21 273 Day - 21 - 273 - 3.06 % 3.06 %
22 453 Day - 22 - 453 - 5.07 % 5.07 %
23 390 Day - 23 - 390 - 4.36 % 4.36 %
24 400 Day - 24 - 400 - 4.48 % 4.48 %
25 99 Day - 25 - 99 - 1.11 % 1.11 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 50773 Day - Sunday - 50773 - 10.79 % 10.79 %
Monday 82351 Day - Monday - 82351 - 17.5 % 17.5 %
Tuesday 84180 Day - Tuesday - 84180 - 17.89 % 17.89 %
Wednesday 79804 Day - Wednesday - 79804 - 16.96 % 16.96 %
Thursday 73814 Day - Thursday - 73814 - 15.69 % 15.69 %
Friday 63523 Day - Friday - 63523 - 13.5 % 13.5 %
Saturday 36023 Day - Saturday - 36023 - 7.66 % 7.66 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jun 09 1463 Month - Jun 09 - 1463 - 0.31 % 0.31 %
Jul 09 1300 Month - Jul 09 - 1300 - 0.28 % 0.28 %
Aug 09 404 Month - Aug 09 - 404 - 0.09 % 0.09 %
Sep 09 686 Month - Sep 09 - 686 - 0.15 % 0.15 %
Oct 09 761 Month - Oct 09 - 761 - 0.16 % 0.16 %
Nov 09 1980 Month - Nov 09 - 1980 - 0.42 % 0.42 %
Dec 09 590 Month - Dec 09 - 590 - 0.13 % 0.13 %
Jan 10 956 Month - Jan 10 - 956 - 0.2 % 0.2 %
Feb 10 1024 Month - Feb 10 - 1024 - 0.22 % 0.22 %
Mar 10 1212 Month - Mar 10 - 1212 - 0.26 % 0.26 %
Apr 10 1648 Month - Apr 10 - 1648 - 0.35 % 0.35 %
May 10 1359 Month - May 10 - 1359 - 0.29 % 0.29 %
Jun 10 1044 Month - Jun 10 - 1044 - 0.22 % 0.22 %
Jul 10 774 Month - Jul 10 - 774 - 0.16 % 0.16 %
Aug 10 1683 Month - Aug 10 - 1683 - 0.36 % 0.36 %
Sep 10 2944 Month - Sep 10 - 2944 - 0.63 % 0.63 %
Oct 10 2976 Month - Oct 10 - 2976 - 0.63 % 0.63 %
Nov 10 3557 Month - Nov 10 - 3557 - 0.76 % 0.76 %
Dec 10 2836 Month - Dec 10 - 2836 - 0.6 % 0.6 %
Jan 11 3458 Month - Jan 11 - 3458 - 0.74 % 0.74 %
Feb 11 4051 Month - Feb 11 - 4051 - 0.86 % 0.86 %
Mar 11 5639 Month - Mar 11 - 5639 - 1.2 % 1.2 %
Apr 11 3252 Month - Apr 11 - 3252 - 0.69 % 0.69 %
May 11 4153 Month - May 11 - 4153 - 0.88 % 0.88 %
Jun 11 2663 Month - Jun 11 - 2663 - 0.57 % 0.57 %
Jul 11 1590 Month - Jul 11 - 1590 - 0.34 % 0.34 %
Aug 11 3989 Month - Aug 11 - 3989 - 0.85 % 0.85 %
Sep 11 4960 Month - Sep 11 - 4960 - 1.05 % 1.05 %
Oct 11 4742 Month - Oct 11 - 4742 - 1.01 % 1.01 %
Nov 11 5157 Month - Nov 11 - 5157 - 1.1 % 1.1 %
Dec 11 4327 Month - Dec 11 - 4327 - 0.92 % 0.92 %
Jan 12 6778 Month - Jan 12 - 6778 - 1.44 % 1.44 %
Feb 12 6422 Month - Feb 12 - 6422 - 1.37 % 1.37 %
Mar 12 5490 Month - Mar 12 - 5490 - 1.17 % 1.17 %
Apr 12 4131 Month - Apr 12 - 4131 - 0.88 % 0.88 %
May 12 5452 Month - May 12 - 5452 - 1.16 % 1.16 %
Jun 12 3614 Month - Jun 12 - 3614 - 0.77 % 0.77 %
Jul 12 2209 Month - Jul 12 - 2209 - 0.47 % 0.47 %
Aug 12 3943 Month - Aug 12 - 3943 - 0.84 % 0.84 %
Sep 12 6776 Month - Sep 12 - 6776 - 1.44 % 1.44 %
Oct 12 7200 Month - Oct 12 - 7200 - 1.53 % 1.53 %
Nov 12 7169 Month - Nov 12 - 7169 - 1.52 % 1.52 %
Dec 12 4899 Month - Dec 12 - 4899 - 1.04 % 1.04 %
Jan 13 6990 Month - Jan 13 - 6990 - 1.49 % 1.49 %
Feb 13 6339 Month - Feb 13 - 6339 - 1.35 % 1.35 %
Mar 13 6143 Month - Mar 13 - 6143 - 1.31 % 1.31 %
Apr 13 5913 Month - Apr 13 - 5913 - 1.26 % 1.26 %
May 13 5005 Month - May 13 - 5005 - 1.06 % 1.06 %
Jun 13 3693 Month - Jun 13 - 3693 - 0.78 % 0.78 %
Jul 13 2116 Month - Jul 13 - 2116 - 0.45 % 0.45 %
Aug 13 3571 Month - Aug 13 - 3571 - 0.76 % 0.76 %
Sep 13 5335 Month - Sep 13 - 5335 - 1.13 % 1.13 %
Oct 13 5137 Month - Oct 13 - 5137 - 1.09 % 1.09 %
Nov 13 4722 Month - Nov 13 - 4722 - 1 % 1 %
Dec 13 3910 Month - Dec 13 - 3910 - 0.83 % 0.83 %
Jan 14 4957 Month - Jan 14 - 4957 - 1.05 % 1.05 %
Feb 14 5179 Month - Feb 14 - 5179 - 1.1 % 1.1 %
Mar 14 5870 Month - Mar 14 - 5870 - 1.25 % 1.25 %
Apr 14 3845 Month - Apr 14 - 3845 - 0.82 % 0.82 %
May 14 3785 Month - May 14 - 3785 - 0.8 % 0.8 %
Jun 14 3362 Month - Jun 14 - 3362 - 0.71 % 0.71 %
Jul 14 2339 Month - Jul 14 - 2339 - 0.5 % 0.5 %
Aug 14 3837 Month - Aug 14 - 3837 - 0.82 % 0.82 %
Sep 14 5225 Month - Sep 14 - 5225 - 1.11 % 1.11 %
Oct 14 4520 Month - Oct 14 - 4520 - 0.96 % 0.96 %
Nov 14 5973 Month - Nov 14 - 5973 - 1.27 % 1.27 %
Dec 14 5030 Month - Dec 14 - 5030 - 1.07 % 1.07 %
Jan 15 5327 Month - Jan 15 - 5327 - 1.13 % 1.13 %
Feb 15 2276 Month - Feb 15 - 2276 - 0.48 % 0.48 %
Mar 15 2041 Month - Mar 15 - 2041 - 0.43 % 0.43 %
Apr 15 1641 Month - Apr 15 - 1641 - 0.35 % 0.35 %
May 15 1658 Month - May 15 - 1658 - 0.35 % 0.35 %
Jun 15 1498 Month - Jun 15 - 1498 - 0.32 % 0.32 %
Jul 15 994 Month - Jul 15 - 994 - 0.21 % 0.21 %
Aug 15 1426 Month - Aug 15 - 1426 - 0.3 % 0.3 %
Sep 15 2193 Month - Sep 15 - 2193 - 0.47 % 0.47 %
Oct 15 2439 Month - Oct 15 - 2439 - 0.52 % 0.52 %
Nov 15 2403 Month - Nov 15 - 2403 - 0.51 % 0.51 %
Dec 15 2530 Month - Dec 15 - 2530 - 0.54 % 0.54 %
Jan 16 2293 Month - Jan 16 - 2293 - 0.49 % 0.49 %
Feb 16 2622 Month - Feb 16 - 2622 - 0.56 % 0.56 %
Mar 16 3417 Month - Mar 16 - 3417 - 0.73 % 0.73 %
Apr 16 5018 Month - Apr 16 - 5018 - 1.07 % 1.07 %
May 16 1988 Month - May 16 - 1988 - 0.42 % 0.42 %
Jun 16 2640 Month - Jun 16 - 2640 - 0.56 % 0.56 %
Jul 16 2206 Month - Jul 16 - 2206 - 0.47 % 0.47 %
Aug 16 2671 Month - Aug 16 - 2671 - 0.57 % 0.57 %
Sep 16 3676 Month - Sep 16 - 3676 - 0.78 % 0.78 %
Oct 16 3560 Month - Oct 16 - 3560 - 0.76 % 0.76 %
Nov 16 3772 Month - Nov 16 - 3772 - 0.8 % 0.8 %
Dec 16 3871 Month - Dec 16 - 3871 - 0.82 % 0.82 %
Jan 17 4550 Month - Jan 17 - 4550 - 0.97 % 0.97 %
Feb 17 4201 Month - Feb 17 - 4201 - 0.89 % 0.89 %
Mar 17 5374 Month - Mar 17 - 5374 - 1.14 % 1.14 %
Apr 17 4659 Month - Apr 17 - 4659 - 0.99 % 0.99 %
May 17 4636 Month - May 17 - 4636 - 0.99 % 0.99 %
Jun 17 3931 Month - Jun 17 - 3931 - 0.84 % 0.84 %
Jul 17 4157 Month - Jul 17 - 4157 - 0.88 % 0.88 %
Aug 17 9113 Month - Aug 17 - 9113 - 1.94 % 1.94 %
Sep 17 10727 Month - Sep 17 - 10727 - 2.28 % 2.28 %
Oct 17 14283 Month - Oct 17 - 14283 - 3.04 % 3.04 %
Nov 17 20119 Month - Nov 17 - 20119 - 4.28 % 4.28 %
Dec 17 13759 Month - Dec 17 - 13759 - 2.92 % 2.92 %
Jan 18 14891 Month - Jan 18 - 14891 - 3.17 % 3.17 %
Feb 18 12023 Month - Feb 18 - 12023 - 2.56 % 2.56 %
Mar 18 16892 Month - Mar 18 - 16892 - 3.59 % 3.59 %
Apr 18 8936 Month - Apr 18 - 8936 - 1.9 % 1.9 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 10348 Hour - 0 - 10348 - 2.2 % 2.2 %
1 7351 Hour - 1 - 7351 - 1.56 % 1.56 %
2 6084 Hour - 2 - 6084 - 1.29 % 1.29 %
3 6015 Hour - 3 - 6015 - 1.28 % 1.28 %
4 6102 Hour - 4 - 6102 - 1.3 % 1.3 %
5 6268 Hour - 5 - 6268 - 1.33 % 1.33 %
6 9597 Hour - 6 - 9597 - 2.04 % 2.04 %
7 13507 Hour - 7 - 13507 - 2.87 % 2.87 %
8 22621 Hour - 8 - 22621 - 4.81 % 4.81 %
9 30691 Hour - 9 - 30691 - 6.52 % 6.52 %
10 35471 Hour - 10 - 35471 - 7.54 % 7.54 %
11 34821 Hour - 11 - 34821 - 7.4 % 7.4 %
12 29782 Hour - 12 - 29782 - 6.33 % 6.33 %
13 33443 Hour - 13 - 33443 - 7.11 % 7.11 %
14 35715 Hour - 14 - 35715 - 7.59 % 7.59 %
15 33325 Hour - 15 - 33325 - 7.08 % 7.08 %
16 28610 Hour - 16 - 28610 - 6.08 % 6.08 %
17 20317 Hour - 17 - 20317 - 4.32 % 4.32 %
18 16635 Hour - 18 - 16635 - 3.54 % 3.54 %
19 16513 Hour - 19 - 16513 - 3.51 % 3.51 %
20 17471 Hour - 20 - 17471 - 3.71 % 3.71 %
21 17919 Hour - 21 - 17919 - 3.81 % 3.81 %
22 17444 Hour - 22 - 17444 - 3.71 % 3.71 %
23 14418 Hour - 23 - 14418 - 3.06 % 3.06 %

Most visited pages (4)

Page Amount Percentage
/projekt/startsida/statistik/ 28610 Page - /projekt/startsida/statistik/ - 28610 - 29.65 % 29.65 %
/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema... 23234 Page - /projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ - 23234 - 24.07 % 24.07 %
/projekt/projektmodeller/ 22851 Page - /projekt/projektmodeller/ - 22851 - 23.68 % 23.68 %
/projekt/ 21812 Page - /projekt/ - 21812 - 22.6 % 22.6 %

Most seen referers (4)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 36055 Referer - https://www.google.se/ - 36055 - 89.8 % 89.8 %
https://www.bing.com/ 1416 Referer - https://www.bing.com/ - 1416 - 3.53 % 3.53 %
http://onlineuspharmacies.party 1381 Referer - http://onlineuspharmacies.party - 1381 - 3.44 % 3.44 %
http://cialisrnm.com 1299 Referer - http://cialisrnm.com - 1299 - 3.24 % 3.24 %

Most used browsers (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 158651 UserAgent - Internet Explorer - 158651 - 42.35 % 42.35 %
Chrome Chrome 102682 UserAgent - Chrome - 102682 - 27.41 % 27.41 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 60234 UserAgent - Mozilla Firefox - 60234 - 16.08 % 16.08 %
iPhone iPhone 53048 UserAgent - iPhone - 53048 - 14.16 % 14.16 %

Most used browsers versions (4)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 55707 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 55707 - 29.42 % 29.42 %
iPhone iPhone 53048 UserAgent - iPhone  - 53048 - 28.02 % 28.02 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 52844 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 52844 - 27.91 % 27.91 %
Unknown Unknown 27746 UserAgent - Unknown  - 27746 - 14.65 % 14.65 %

Most used operating systems (4)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 127951 Operating System - Windows 7 64 bit - 127951 - 41.55 % 41.55 %
Windows XP Windows XP 78915 Operating System - Windows XP - 78915 - 25.63 % 25.63 %
Mac OS X Mac OS X 55908 Operating System - Mac OS X - 55908 - 18.16 % 18.16 %
Windows NT Windows NT 45143 Operating System - Windows NT - 45143 - 14.66 % 14.66 %

Most searched keywords (4)

Keyword Amount Percentage
gantt schema 4233 Keyword - gantt schema - 4233 - 46.66 % 46.66 %
referensgrupp 2666 Keyword - referensgrupp - 2666 - 29.39 % 29.39 %
projektplatsen 1200 Keyword - projektplatsen - 1200 - 13.23 % 13.23 %
gantt schema excel 973 Keyword - gantt schema excel - 973 - 10.73 % 10.73 %

Most searched keywords today(4)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1