Antura

Antura Projects är en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Bakom produkten ligger det svenska företaget Antura, med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och London.

Verktyget anses vara användarvänligt och det finns idag över 200 000 användare. I Sverige utgörs kunderna av flera företag och organisationer såsom Arbetsförmedlingen, PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen, Husqvarna och inom offentlig förvaltning i landsting och regioner.

Antura Projects finns både som molntjänst och för intern installation.

Läs mer om Antura Projects

Antura Projects har funktioner för bland annat:

 • Portföljhantering
  – Koppla projekt till verksamhetsmål, prioritera projekt, hantera portföljer och program och följ upp effekt- och projektmål på en övergripande nivå.
 • Resurshantering
  – Kontrollera beläggning, överblicka tillgänglig tid och planerad tid per individ, roll, projekt och aktivitet samt äska och tilldela resurser.
 • Projektmodellstöd
  – Visning och enkel hantering av valfri projektmodell. Samarbete med modeller såsom PPS och XLPM.
 • Tidplanering
  – Skapa WBS-struktur och planera aktiviteter med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat.
 • Projektekonomi
  – Hantera kalkyl, budget, utfall och prognos för kostnader.
 • Tidrapportering
  – Rapportera tid på projekt, uppdrag, linje och frånvaro.
 • Dokumenthantering
  – Hantering av dokumentation med bl.a. versionshantering, fritextsökning och behörighetshantering.
 • Ärendehantering
  – Hantera oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringsbegäran, felrapporter och granskningar.
 • Riskhantering
  – Med stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i ett projekt.
 • Effekthantering
  – Med stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.
 • Samarbetsverktyg
  – Skicka meddelanden. Delta i diskussioner. Följ nyhetsströmmar. Arbeta mobilt från din iPhone eller Android. Dela skärm och håll onlinemöten.
 • Rapporter
  – Generera rapporter i PDF-format för enskilda projekt eller för hela projektverksamheten.
 • Diagram & Dashboards
  – Generera ett antal olika diagramstyper med valfria dataurval

Nedan visas några skärmbilder från verktyget. Klicka på bild för att se i större format.

Projektportfölj - Projektlista

Projektplats - Tidplan - Gantt

Resurser - Organisatoriska enheter