Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
64257 7871 7 6 76 26

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 1736 Day - 1 - 1736 - 2.7 % 2.7 %
2 1645 Day - 2 - 1645 - 2.56 % 2.56 %
3 1535 Day - 3 - 1535 - 2.39 % 2.39 %
4 1760 Day - 4 - 1760 - 2.74 % 2.74 %
5 1605 Day - 5 - 1605 - 2.5 % 2.5 %
6 2704 Day - 6 - 2704 - 4.21 % 4.21 %
7 1668 Day - 7 - 1668 - 2.6 % 2.6 %
8 1526 Day - 8 - 1526 - 2.37 % 2.37 %
9 2882 Day - 9 - 2882 - 4.49 % 4.49 %
10 3021 Day - 10 - 3021 - 4.7 % 4.7 %
11 2738 Day - 11 - 2738 - 4.26 % 4.26 %
12 1484 Day - 12 - 1484 - 2.31 % 2.31 %
13 3053 Day - 13 - 3053 - 4.75 % 4.75 %
14 2026 Day - 14 - 2026 - 3.15 % 3.15 %
15 1850 Day - 15 - 1850 - 2.88 % 2.88 %
16 1304 Day - 16 - 1304 - 2.03 % 2.03 %
17 2975 Day - 17 - 2975 - 4.63 % 4.63 %
18 4205 Day - 18 - 4205 - 6.54 % 6.54 %
19 2501 Day - 19 - 2501 - 3.89 % 3.89 %
20 1585 Day - 20 - 1585 - 2.47 % 2.47 %
21 2028 Day - 21 - 2028 - 3.16 % 3.16 %
22 2089 Day - 22 - 2089 - 3.25 % 3.25 %
23 1896 Day - 23 - 1896 - 2.95 % 2.95 %
24 1895 Day - 24 - 1895 - 2.95 % 2.95 %
25 1584 Day - 25 - 1584 - 2.47 % 2.47 %
26 1447 Day - 26 - 1447 - 2.25 % 2.25 %
27 3978 Day - 27 - 3978 - 6.19 % 6.19 %
28 1778 Day - 28 - 1778 - 2.77 % 2.77 %
29 1702 Day - 29 - 1702 - 2.65 % 2.65 %
30 1169 Day - 30 - 1169 - 1.82 % 1.82 %
31 888 Day - 31 - 888 - 1.38 % 1.38 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 34 Day - 1 - 34 - 9.83 % 9.83 %
2 18 Day - 2 - 18 - 5.2 % 5.2 %
3 14 Day - 3 - 14 - 4.05 % 4.05 %
4 13 Day - 4 - 13 - 3.76 % 3.76 %
5 17 Day - 5 - 17 - 4.91 % 4.91 %
6 16 Day - 6 - 16 - 4.62 % 4.62 %
7 15 Day - 7 - 15 - 4.34 % 4.34 %
8 20 Day - 8 - 20 - 5.78 % 5.78 %
9 17 Day - 9 - 17 - 4.91 % 4.91 %
10 10 Day - 10 - 10 - 2.89 % 2.89 %
11 71 Day - 11 - 71 - 20.52 % 20.52 %
12 9 Day - 12 - 9 - 2.6 % 2.6 %
13 16 Day - 13 - 16 - 4.62 % 4.62 %
14 27 Day - 14 - 27 - 7.8 % 7.8 %
15 11 Day - 15 - 11 - 3.18 % 3.18 %
16 14 Day - 16 - 14 - 4.05 % 4.05 %
17 3 Day - 17 - 3 - 0.87 % 0.87 %
18 1 Day - 18 - 1 - 0.29 % 0.29 %
19 9 Day - 19 - 9 - 2.6 % 2.6 %
20 4 Day - 20 - 4 - 1.16 % 1.16 %
21 7 Day - 21 - 7 - 2.02 % 2.02 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12500 Day - Sunday - 12500 - 19.45 % 19.45 %
Monday 10170 Day - Monday - 10170 - 15.83 % 15.83 %
Tuesday 9426 Day - Tuesday - 9426 - 14.67 % 14.67 %
Wednesday 7275 Day - Wednesday - 7275 - 11.32 % 11.32 %
Thursday 7955 Day - Thursday - 7955 - 12.38 % 12.38 %
Friday 7138 Day - Friday - 7138 - 11.11 % 11.11 %
Saturday 9793 Day - Saturday - 9793 - 15.24 % 15.24 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 09 1177 Month - Jul 09 - 1177 - 1.83 % 1.83 %
Aug 09 411 Month - Aug 09 - 411 - 0.64 % 0.64 %
Sep 09 109 Month - Sep 09 - 109 - 0.17 % 0.17 %
Oct 09 219 Month - Oct 09 - 219 - 0.34 % 0.34 %
Nov 09 424 Month - Nov 09 - 424 - 0.66 % 0.66 %
Dec 09 496 Month - Dec 09 - 496 - 0.77 % 0.77 %
Jan 10 936 Month - Jan 10 - 936 - 1.46 % 1.46 %
Feb 10 341 Month - Feb 10 - 341 - 0.53 % 0.53 %
Mar 10 318 Month - Mar 10 - 318 - 0.49 % 0.49 %
Apr 10 561 Month - Apr 10 - 561 - 0.87 % 0.87 %
May 10 440 Month - May 10 - 440 - 0.68 % 0.68 %
Jun 10 257 Month - Jun 10 - 257 - 0.4 % 0.4 %
Jul 10 358 Month - Jul 10 - 358 - 0.56 % 0.56 %
Aug 10 351 Month - Aug 10 - 351 - 0.55 % 0.55 %
Sep 10 271 Month - Sep 10 - 271 - 0.42 % 0.42 %
Oct 10 424 Month - Oct 10 - 424 - 0.66 % 0.66 %
Nov 10 353 Month - Nov 10 - 353 - 0.55 % 0.55 %
Dec 10 506 Month - Dec 10 - 506 - 0.79 % 0.79 %
Jan 11 700 Month - Jan 11 - 700 - 1.09 % 1.09 %
Feb 11 464 Month - Feb 11 - 464 - 0.72 % 0.72 %
Mar 11 427 Month - Mar 11 - 427 - 0.66 % 0.66 %
Apr 11 340 Month - Apr 11 - 340 - 0.53 % 0.53 %
May 11 399 Month - May 11 - 399 - 0.62 % 0.62 %
Jun 11 376 Month - Jun 11 - 376 - 0.59 % 0.59 %
Jul 11 348 Month - Jul 11 - 348 - 0.54 % 0.54 %
Aug 11 620 Month - Aug 11 - 620 - 0.96 % 0.96 %
Sep 11 314 Month - Sep 11 - 314 - 0.49 % 0.49 %
Oct 11 321 Month - Oct 11 - 321 - 0.5 % 0.5 %
Nov 11 322 Month - Nov 11 - 322 - 0.5 % 0.5 %
Dec 11 289 Month - Dec 11 - 289 - 0.45 % 0.45 %
Jan 12 374 Month - Jan 12 - 374 - 0.58 % 0.58 %
Feb 12 393 Month - Feb 12 - 393 - 0.61 % 0.61 %
Mar 12 635 Month - Mar 12 - 635 - 0.99 % 0.99 %
Apr 12 478 Month - Apr 12 - 478 - 0.74 % 0.74 %
May 12 295 Month - May 12 - 295 - 0.46 % 0.46 %
Jun 12 282 Month - Jun 12 - 282 - 0.44 % 0.44 %
Jul 12 335 Month - Jul 12 - 335 - 0.52 % 0.52 %
Aug 12 483 Month - Aug 12 - 483 - 0.75 % 0.75 %
Sep 12 644 Month - Sep 12 - 644 - 1 % 1 %
Oct 12 430 Month - Oct 12 - 430 - 0.67 % 0.67 %
Nov 12 1495 Month - Nov 12 - 1495 - 2.33 % 2.33 %
Dec 12 4294 Month - Dec 12 - 4294 - 6.68 % 6.68 %
Jan 13 456 Month - Jan 13 - 456 - 0.71 % 0.71 %
Feb 13 349 Month - Feb 13 - 349 - 0.54 % 0.54 %
Mar 13 629 Month - Mar 13 - 629 - 0.98 % 0.98 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.74 % 0.74 %
May 13 530 Month - May 13 - 530 - 0.82 % 0.82 %
Jun 13 1106 Month - Jun 13 - 1106 - 1.72 % 1.72 %
Jul 13 3066 Month - Jul 13 - 3066 - 4.77 % 4.77 %
Aug 13 3225 Month - Aug 13 - 3225 - 5.02 % 5.02 %
Sep 13 566 Month - Sep 13 - 566 - 0.88 % 0.88 %
Oct 13 1296 Month - Oct 13 - 1296 - 2.02 % 2.02 %
Nov 13 1167 Month - Nov 13 - 1167 - 1.82 % 1.82 %
Dec 13 508 Month - Dec 13 - 508 - 0.79 % 0.79 %
Jan 14 512 Month - Jan 14 - 512 - 0.8 % 0.8 %
Feb 14 495 Month - Feb 14 - 495 - 0.77 % 0.77 %
Mar 14 352 Month - Mar 14 - 352 - 0.55 % 0.55 %
Apr 14 216 Month - Apr 14 - 216 - 0.34 % 0.34 %
May 14 1134 Month - May 14 - 1134 - 1.76 % 1.76 %
Jun 14 347 Month - Jun 14 - 347 - 0.54 % 0.54 %
Jul 14 2205 Month - Jul 14 - 2205 - 3.43 % 3.43 %
Aug 14 362 Month - Aug 14 - 362 - 0.56 % 0.56 %
Sep 14 441 Month - Sep 14 - 441 - 0.69 % 0.69 %
Oct 14 937 Month - Oct 14 - 937 - 1.46 % 1.46 %
Nov 14 1171 Month - Nov 14 - 1171 - 1.82 % 1.82 %
Dec 14 533 Month - Dec 14 - 533 - 0.83 % 0.83 %
Jan 15 398 Month - Jan 15 - 398 - 0.62 % 0.62 %
Feb 15 537 Month - Feb 15 - 537 - 0.84 % 0.84 %
Mar 15 316 Month - Mar 15 - 316 - 0.49 % 0.49 %
Apr 15 370 Month - Apr 15 - 370 - 0.58 % 0.58 %
May 15 432 Month - May 15 - 432 - 0.67 % 0.67 %
Jun 15 427 Month - Jun 15 - 427 - 0.66 % 0.66 %
Jul 15 359 Month - Jul 15 - 359 - 0.56 % 0.56 %
Aug 15 479 Month - Aug 15 - 479 - 0.75 % 0.75 %
Sep 15 362 Month - Sep 15 - 362 - 0.56 % 0.56 %
Oct 15 449 Month - Oct 15 - 449 - 0.7 % 0.7 %
Nov 15 545 Month - Nov 15 - 545 - 0.85 % 0.85 %
Dec 15 482 Month - Dec 15 - 482 - 0.75 % 0.75 %
Jan 16 402 Month - Jan 16 - 402 - 0.63 % 0.63 %
Feb 16 400 Month - Feb 16 - 400 - 0.62 % 0.62 %
Mar 16 495 Month - Mar 16 - 495 - 0.77 % 0.77 %
Apr 16 1128 Month - Apr 16 - 1128 - 1.76 % 1.76 %
May 16 506 Month - May 16 - 506 - 0.79 % 0.79 %
Jun 16 622 Month - Jun 16 - 622 - 0.97 % 0.97 %
Jul 16 542 Month - Jul 16 - 542 - 0.84 % 0.84 %
Aug 16 557 Month - Aug 16 - 557 - 0.87 % 0.87 %
Sep 16 392 Month - Sep 16 - 392 - 0.61 % 0.61 %
Oct 16 293 Month - Oct 16 - 293 - 0.46 % 0.46 %
Nov 16 292 Month - Nov 16 - 292 - 0.45 % 0.45 %
Dec 16 388 Month - Dec 16 - 388 - 0.6 % 0.6 %
Jan 17 471 Month - Jan 17 - 471 - 0.73 % 0.73 %
Feb 17 385 Month - Feb 17 - 385 - 0.6 % 0.6 %
Mar 17 315 Month - Mar 17 - 315 - 0.49 % 0.49 %
Apr 17 341 Month - Apr 17 - 341 - 0.53 % 0.53 %
May 17 753 Month - May 17 - 753 - 1.17 % 1.17 %
Jun 17 620 Month - Jun 17 - 620 - 0.96 % 0.96 %
Jul 17 778 Month - Jul 17 - 778 - 1.21 % 1.21 %
Aug 17 850 Month - Aug 17 - 850 - 1.32 % 1.32 %
Sep 17 544 Month - Sep 17 - 544 - 0.85 % 0.85 %
Oct 17 695 Month - Oct 17 - 695 - 1.08 % 1.08 %
Nov 17 591 Month - Nov 17 - 591 - 0.92 % 0.92 %
Dec 17 624 Month - Dec 17 - 624 - 0.97 % 0.97 %
Jan 18 684 Month - Jan 18 - 684 - 1.06 % 1.06 %
Feb 18 346 Month - Feb 18 - 346 - 0.54 % 0.54 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3629 Hour - 0 - 3629 - 5.65 % 5.65 %
1 2669 Hour - 1 - 2669 - 4.15 % 4.15 %
2 2293 Hour - 2 - 2293 - 3.57 % 3.57 %
3 1953 Hour - 3 - 1953 - 3.04 % 3.04 %
4 1995 Hour - 4 - 1995 - 3.1 % 3.1 %
5 2285 Hour - 5 - 2285 - 3.56 % 3.56 %
6 2257 Hour - 6 - 2257 - 3.51 % 3.51 %
7 2265 Hour - 7 - 2265 - 3.52 % 3.52 %
8 2330 Hour - 8 - 2330 - 3.63 % 3.63 %
9 2411 Hour - 9 - 2411 - 3.75 % 3.75 %
10 2673 Hour - 10 - 2673 - 4.16 % 4.16 %
11 2509 Hour - 11 - 2509 - 3.9 % 3.9 %
12 2376 Hour - 12 - 2376 - 3.7 % 3.7 %
13 2721 Hour - 13 - 2721 - 4.23 % 4.23 %
14 3066 Hour - 14 - 3066 - 4.77 % 4.77 %
15 2718 Hour - 15 - 2718 - 4.23 % 4.23 %
16 3005 Hour - 16 - 3005 - 4.68 % 4.68 %
17 2316 Hour - 17 - 2316 - 3.6 % 3.6 %
18 2854 Hour - 18 - 2854 - 4.44 % 4.44 %
19 2769 Hour - 19 - 2769 - 4.31 % 4.31 %
20 2809 Hour - 20 - 2809 - 4.37 % 4.37 %
21 3622 Hour - 21 - 3622 - 5.64 % 5.64 %
22 3346 Hour - 22 - 3346 - 5.21 % 5.21 %
23 3386 Hour - 23 - 3386 - 5.27 % 5.27 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/foto/ 5429 Page - /foto/ - 5429 - 49.75 % 49.75 %
/foto/galleri-platser/haverdal/ 1704 Page - /foto/galleri-platser/haverdal/ - 1704 - 15.62 % 15.62 %
/foto/nyheter/dagens-lindstrom/ 1442 Page - /foto/nyheter/dagens-lindstrom/ - 1442 - 13.21 % 13.21 %
/foto/om/statistik/ 1363 Page - /foto/om/statistik/ - 1363 - 12.49 % 12.49 %
/foto/om-kamera/nikon-d90/ 974 Page - /foto/om-kamera/nikon-d90/ - 974 - 8.93 % 8.93 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://harmonit.se/foto 7976 Referer - http://harmonit.se/foto - 7976 - 67.13 % 67.13 %
http://harmonit.se/foto/ 2142 Referer - http://harmonit.se/foto/ - 2142 - 18.03 % 18.03 %
https://www.google.se/ 792 Referer - https://www.google.se/ - 792 - 6.67 % 6.67 %
http://lova.biz/wp 552 Referer - http://lova.biz/wp - 552 - 4.65 % 4.65 %
http://harmonit.se/foto/natur/ 419 Referer - http://harmonit.se/foto/natur/ - 419 - 3.53 % 3.53 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 22234 UserAgent - Internet Explorer - 22234 - 38.36 % 38.36 %
Unknown Unknown 19145 UserAgent - Unknown - 19145 - 33.03 % 33.03 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 8224 UserAgent - Mozilla Firefox - 8224 - 14.19 % 14.19 %
Chrome Chrome 5326 UserAgent - Chrome - 5326 - 9.19 % 9.19 %
Mozilla Mozilla 3037 UserAgent - Mozilla - 3037 - 5.24 % 5.24 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 19145 UserAgent - Unknown  - 19145 - 46.23 % 46.23 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 10508 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 10508 - 25.37 % 25.37 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 4563 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 4563 - 11.02 % 11.02 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 4162 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 4162 - 10.05 % 10.05 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 3037 UserAgent - Mozilla 11.0 - 3037 - 7.33 % 7.33 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 20459 Operating System - Unknown  - 20459 - 37.86 % 37.86 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 17165 Operating System - Windows 7 64 bit - 17165 - 31.77 % 31.77 %
Windows XP Windows XP 10215 Operating System - Windows XP - 10215 - 18.9 % 18.9 %
Windows 7 Windows 7 3631 Operating System - Windows 7 - 3631 - 6.72 % 6.72 %
Mac OS X Mac OS X 2564 Operating System - Mac OS X - 2564 - 4.75 % 4.75 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
haverdal 199 Keyword - haverdal - 199 - 34.19 % 34.19 %
prins bertils stig 157 Keyword - prins bertils stig - 157 - 26.98 % 26.98 %
solskensbilder 84 Keyword - solskensbilder - 84 - 14.43 % 14.43 %
bildspel natur 83 Keyword - bildspel natur - 83 - 14.26 % 14.26 %
solsken 59 Keyword - solsken - 59 - 10.14 % 10.14 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1