Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
62471 7735 4 2 180 22

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 1582 Day - 1 - 1582 - 2.53 % 2.53 %
2 1586 Day - 2 - 1586 - 2.54 % 2.54 %
3 1439 Day - 3 - 1439 - 2.3 % 2.3 %
4 1716 Day - 4 - 1716 - 2.75 % 2.75 %
5 1546 Day - 5 - 1546 - 2.47 % 2.47 %
6 2649 Day - 6 - 2649 - 4.24 % 4.24 %
7 1620 Day - 7 - 1620 - 2.59 % 2.59 %
8 1467 Day - 8 - 1467 - 2.35 % 2.35 %
9 2824 Day - 9 - 2824 - 4.52 % 4.52 %
10 2988 Day - 10 - 2988 - 4.78 % 4.78 %
11 2633 Day - 11 - 2633 - 4.21 % 4.21 %
12 1435 Day - 12 - 1435 - 2.3 % 2.3 %
13 3001 Day - 13 - 3001 - 4.8 % 4.8 %
14 1968 Day - 14 - 1968 - 3.15 % 3.15 %
15 1811 Day - 15 - 1811 - 2.9 % 2.9 %
16 1258 Day - 16 - 1258 - 2.01 % 2.01 %
17 2885 Day - 17 - 2885 - 4.62 % 4.62 %
18 4170 Day - 18 - 4170 - 6.68 % 6.68 %
19 2455 Day - 19 - 2455 - 3.93 % 3.93 %
20 1542 Day - 20 - 1542 - 2.47 % 2.47 %
21 1986 Day - 21 - 1986 - 3.18 % 3.18 %
22 2044 Day - 22 - 2044 - 3.27 % 3.27 %
23 1843 Day - 23 - 1843 - 2.95 % 2.95 %
24 1848 Day - 24 - 1848 - 2.96 % 2.96 %
25 1537 Day - 25 - 1537 - 2.46 % 2.46 %
26 1401 Day - 26 - 1401 - 2.24 % 2.24 %
27 3921 Day - 27 - 3921 - 6.28 % 6.28 %
28 1679 Day - 28 - 1679 - 2.69 % 2.69 %
29 1653 Day - 29 - 1653 - 2.65 % 2.65 %
30 1124 Day - 30 - 1124 - 1.8 % 1.8 %
31 860 Day - 31 - 860 - 1.38 % 1.38 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 9 Day - 1 - 9 - 1.96 % 1.96 %
2 19 Day - 2 - 19 - 4.14 % 4.14 %
3 21 Day - 3 - 21 - 4.58 % 4.58 %
4 7 Day - 4 - 7 - 1.53 % 1.53 %
5 62 Day - 5 - 62 - 13.51 % 13.51 %
6 21 Day - 6 - 21 - 4.58 % 4.58 %
7 13 Day - 7 - 13 - 2.83 % 2.83 %
8 15 Day - 8 - 15 - 3.27 % 3.27 %
9 27 Day - 9 - 27 - 5.88 % 5.88 %
10 9 Day - 10 - 9 - 1.96 % 1.96 %
11 14 Day - 11 - 14 - 3.05 % 3.05 %
12 39 Day - 12 - 39 - 8.5 % 8.5 %
13 9 Day - 13 - 9 - 1.96 % 1.96 %
14 14 Day - 14 - 14 - 3.05 % 3.05 %
15 39 Day - 15 - 39 - 8.5 % 8.5 %
16 10 Day - 16 - 10 - 2.18 % 2.18 %
17 13 Day - 17 - 13 - 2.83 % 2.83 %
18 21 Day - 18 - 21 - 4.58 % 4.58 %
19 58 Day - 19 - 58 - 12.64 % 12.64 %
20 15 Day - 20 - 15 - 3.27 % 3.27 %
21 20 Day - 21 - 20 - 4.36 % 4.36 %
22 4 Day - 22 - 4 - 0.87 % 0.87 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12114 Day - Sunday - 12114 - 19.39 % 19.39 %
Monday 9887 Day - Monday - 9887 - 15.83 % 15.83 %
Tuesday 9211 Day - Tuesday - 9211 - 14.74 % 14.74 %
Wednesday 7058 Day - Wednesday - 7058 - 11.3 % 11.3 %
Thursday 7713 Day - Thursday - 7713 - 12.35 % 12.35 %
Friday 6907 Day - Friday - 6907 - 11.06 % 11.06 %
Saturday 9581 Day - Saturday - 9581 - 15.34 % 15.34 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Jul 09 1177 Month - Jul 09 - 1177 - 1.88 % 1.88 %
Aug 09 411 Month - Aug 09 - 411 - 0.66 % 0.66 %
Sep 09 109 Month - Sep 09 - 109 - 0.17 % 0.17 %
Oct 09 219 Month - Oct 09 - 219 - 0.35 % 0.35 %
Nov 09 424 Month - Nov 09 - 424 - 0.68 % 0.68 %
Dec 09 496 Month - Dec 09 - 496 - 0.79 % 0.79 %
Jan 10 936 Month - Jan 10 - 936 - 1.5 % 1.5 %
Feb 10 341 Month - Feb 10 - 341 - 0.55 % 0.55 %
Mar 10 318 Month - Mar 10 - 318 - 0.51 % 0.51 %
Apr 10 561 Month - Apr 10 - 561 - 0.9 % 0.9 %
May 10 440 Month - May 10 - 440 - 0.7 % 0.7 %
Jun 10 257 Month - Jun 10 - 257 - 0.41 % 0.41 %
Jul 10 358 Month - Jul 10 - 358 - 0.57 % 0.57 %
Aug 10 351 Month - Aug 10 - 351 - 0.56 % 0.56 %
Sep 10 271 Month - Sep 10 - 271 - 0.43 % 0.43 %
Oct 10 424 Month - Oct 10 - 424 - 0.68 % 0.68 %
Nov 10 353 Month - Nov 10 - 353 - 0.57 % 0.57 %
Dec 10 506 Month - Dec 10 - 506 - 0.81 % 0.81 %
Jan 11 700 Month - Jan 11 - 700 - 1.12 % 1.12 %
Feb 11 464 Month - Feb 11 - 464 - 0.74 % 0.74 %
Mar 11 427 Month - Mar 11 - 427 - 0.68 % 0.68 %
Apr 11 340 Month - Apr 11 - 340 - 0.54 % 0.54 %
May 11 399 Month - May 11 - 399 - 0.64 % 0.64 %
Jun 11 376 Month - Jun 11 - 376 - 0.6 % 0.6 %
Jul 11 348 Month - Jul 11 - 348 - 0.56 % 0.56 %
Aug 11 620 Month - Aug 11 - 620 - 0.99 % 0.99 %
Sep 11 314 Month - Sep 11 - 314 - 0.5 % 0.5 %
Oct 11 321 Month - Oct 11 - 321 - 0.51 % 0.51 %
Nov 11 322 Month - Nov 11 - 322 - 0.52 % 0.52 %
Dec 11 289 Month - Dec 11 - 289 - 0.46 % 0.46 %
Jan 12 374 Month - Jan 12 - 374 - 0.6 % 0.6 %
Feb 12 393 Month - Feb 12 - 393 - 0.63 % 0.63 %
Mar 12 635 Month - Mar 12 - 635 - 1.02 % 1.02 %
Apr 12 478 Month - Apr 12 - 478 - 0.77 % 0.77 %
May 12 295 Month - May 12 - 295 - 0.47 % 0.47 %
Jun 12 282 Month - Jun 12 - 282 - 0.45 % 0.45 %
Jul 12 335 Month - Jul 12 - 335 - 0.54 % 0.54 %
Aug 12 483 Month - Aug 12 - 483 - 0.77 % 0.77 %
Sep 12 644 Month - Sep 12 - 644 - 1.03 % 1.03 %
Oct 12 430 Month - Oct 12 - 430 - 0.69 % 0.69 %
Nov 12 1495 Month - Nov 12 - 1495 - 2.39 % 2.39 %
Dec 12 4294 Month - Dec 12 - 4294 - 6.87 % 6.87 %
Jan 13 456 Month - Jan 13 - 456 - 0.73 % 0.73 %
Feb 13 349 Month - Feb 13 - 349 - 0.56 % 0.56 %
Mar 13 629 Month - Mar 13 - 629 - 1.01 % 1.01 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.76 % 0.76 %
May 13 530 Month - May 13 - 530 - 0.85 % 0.85 %
Jun 13 1106 Month - Jun 13 - 1106 - 1.77 % 1.77 %
Jul 13 3066 Month - Jul 13 - 3066 - 4.91 % 4.91 %
Aug 13 3225 Month - Aug 13 - 3225 - 5.16 % 5.16 %
Sep 13 566 Month - Sep 13 - 566 - 0.91 % 0.91 %
Oct 13 1296 Month - Oct 13 - 1296 - 2.07 % 2.07 %
Nov 13 1167 Month - Nov 13 - 1167 - 1.87 % 1.87 %
Dec 13 508 Month - Dec 13 - 508 - 0.81 % 0.81 %
Jan 14 512 Month - Jan 14 - 512 - 0.82 % 0.82 %
Feb 14 495 Month - Feb 14 - 495 - 0.79 % 0.79 %
Mar 14 352 Month - Mar 14 - 352 - 0.56 % 0.56 %
Apr 14 216 Month - Apr 14 - 216 - 0.35 % 0.35 %
May 14 1134 Month - May 14 - 1134 - 1.82 % 1.82 %
Jun 14 347 Month - Jun 14 - 347 - 0.56 % 0.56 %
Jul 14 2205 Month - Jul 14 - 2205 - 3.53 % 3.53 %
Aug 14 362 Month - Aug 14 - 362 - 0.58 % 0.58 %
Sep 14 441 Month - Sep 14 - 441 - 0.71 % 0.71 %
Oct 14 937 Month - Oct 14 - 937 - 1.5 % 1.5 %
Nov 14 1171 Month - Nov 14 - 1171 - 1.87 % 1.87 %
Dec 14 533 Month - Dec 14 - 533 - 0.85 % 0.85 %
Jan 15 398 Month - Jan 15 - 398 - 0.64 % 0.64 %
Feb 15 537 Month - Feb 15 - 537 - 0.86 % 0.86 %
Mar 15 316 Month - Mar 15 - 316 - 0.51 % 0.51 %
Apr 15 370 Month - Apr 15 - 370 - 0.59 % 0.59 %
May 15 432 Month - May 15 - 432 - 0.69 % 0.69 %
Jun 15 427 Month - Jun 15 - 427 - 0.68 % 0.68 %
Jul 15 359 Month - Jul 15 - 359 - 0.57 % 0.57 %
Aug 15 479 Month - Aug 15 - 479 - 0.77 % 0.77 %
Sep 15 362 Month - Sep 15 - 362 - 0.58 % 0.58 %
Oct 15 449 Month - Oct 15 - 449 - 0.72 % 0.72 %
Nov 15 545 Month - Nov 15 - 545 - 0.87 % 0.87 %
Dec 15 482 Month - Dec 15 - 482 - 0.77 % 0.77 %
Jan 16 402 Month - Jan 16 - 402 - 0.64 % 0.64 %
Feb 16 400 Month - Feb 16 - 400 - 0.64 % 0.64 %
Mar 16 495 Month - Mar 16 - 495 - 0.79 % 0.79 %
Apr 16 1128 Month - Apr 16 - 1128 - 1.81 % 1.81 %
May 16 506 Month - May 16 - 506 - 0.81 % 0.81 %
Jun 16 622 Month - Jun 16 - 622 - 1 % 1 %
Jul 16 542 Month - Jul 16 - 542 - 0.87 % 0.87 %
Aug 16 557 Month - Aug 16 - 557 - 0.89 % 0.89 %
Sep 16 392 Month - Sep 16 - 392 - 0.63 % 0.63 %
Oct 16 293 Month - Oct 16 - 293 - 0.47 % 0.47 %
Nov 16 292 Month - Nov 16 - 292 - 0.47 % 0.47 %
Dec 16 388 Month - Dec 16 - 388 - 0.62 % 0.62 %
Jan 17 471 Month - Jan 17 - 471 - 0.75 % 0.75 %
Feb 17 385 Month - Feb 17 - 385 - 0.62 % 0.62 %
Mar 17 315 Month - Mar 17 - 315 - 0.5 % 0.5 %
Apr 17 341 Month - Apr 17 - 341 - 0.55 % 0.55 %
May 17 753 Month - May 17 - 753 - 1.21 % 1.21 %
Jun 17 620 Month - Jun 17 - 620 - 0.99 % 0.99 %
Jul 17 778 Month - Jul 17 - 778 - 1.25 % 1.25 %
Aug 17 850 Month - Aug 17 - 850 - 1.36 % 1.36 %
Sep 17 544 Month - Sep 17 - 544 - 0.87 % 0.87 %
Oct 17 695 Month - Oct 17 - 695 - 1.11 % 1.11 %
Nov 17 459 Month - Nov 17 - 459 - 0.73 % 0.73 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3555 Hour - 0 - 3555 - 5.69 % 5.69 %
1 2630 Hour - 1 - 2630 - 4.21 % 4.21 %
2 2235 Hour - 2 - 2235 - 3.58 % 3.58 %
3 1908 Hour - 3 - 1908 - 3.05 % 3.05 %
4 1939 Hour - 4 - 1939 - 3.1 % 3.1 %
5 2236 Hour - 5 - 2236 - 3.58 % 3.58 %
6 2160 Hour - 6 - 2160 - 3.46 % 3.46 %
7 2112 Hour - 7 - 2112 - 3.38 % 3.38 %
8 2255 Hour - 8 - 2255 - 3.61 % 3.61 %
9 2296 Hour - 9 - 2296 - 3.68 % 3.68 %
10 2599 Hour - 10 - 2599 - 4.16 % 4.16 %
11 2446 Hour - 11 - 2446 - 3.92 % 3.92 %
12 2294 Hour - 12 - 2294 - 3.67 % 3.67 %
13 2660 Hour - 13 - 2660 - 4.26 % 4.26 %
14 2992 Hour - 14 - 2992 - 4.79 % 4.79 %
15 2626 Hour - 15 - 2626 - 4.2 % 4.2 %
16 2834 Hour - 16 - 2834 - 4.54 % 4.54 %
17 2256 Hour - 17 - 2256 - 3.61 % 3.61 %
18 2769 Hour - 18 - 2769 - 4.43 % 4.43 %
19 2717 Hour - 19 - 2717 - 4.35 % 4.35 %
20 2724 Hour - 20 - 2724 - 4.36 % 4.36 %
21 3580 Hour - 21 - 3580 - 5.73 % 5.73 %
22 3304 Hour - 22 - 3304 - 5.29 % 5.29 %
23 3344 Hour - 23 - 3344 - 5.35 % 5.35 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/foto/ 5235 Page - /foto/ - 5235 - 49.95 % 49.95 %
/foto/galleri-platser/haverdal/ 1634 Page - /foto/galleri-platser/haverdal/ - 1634 - 15.59 % 15.59 %
/foto/nyheter/dagens-lindstrom/ 1377 Page - /foto/nyheter/dagens-lindstrom/ - 1377 - 13.14 % 13.14 %
/foto/om/statistik/ 1306 Page - /foto/om/statistik/ - 1306 - 12.46 % 12.46 %
/foto/om-kamera/nikon-d90/ 929 Page - /foto/om-kamera/nikon-d90/ - 929 - 8.86 % 8.86 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 741 Referer - https://www.google.se/ - 741 - 38.04 % 38.04 %
http://lova.biz/wp 525 Referer - http://lova.biz/wp - 525 - 26.95 % 26.95 %
http://www.google.com/search 384 Referer - http://www.google.com/search - 384 - 19.71 % 19.71 %
http://harmonit.se/ 177 Referer - http://harmonit.se/ - 177 - 9.09 % 9.09 %
http://109.74.1.131 121 Referer - http://109.74.1.131 - 121 - 6.21 % 6.21 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 21033 UserAgent - Internet Explorer - 21033 - 37.33 % 37.33 %
Unknown Unknown 19094 UserAgent - Unknown - 19094 - 33.88 % 33.88 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 8066 UserAgent - Mozilla Firefox - 8066 - 14.31 % 14.31 %
Chrome Chrome 5139 UserAgent - Chrome - 5139 - 9.12 % 9.12 %
Mozilla Mozilla 3018 UserAgent - Mozilla - 3018 - 5.36 % 5.36 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 19094 UserAgent - Unknown  - 19094 - 47.56 % 47.56 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 9316 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 9316 - 23.2 % 23.2 %
Internet Explorer 8.0 Internet Explorer 8.0 4559 UserAgent - Internet Explorer 8.0 - 4559 - 11.36 % 11.36 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 4162 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 4162 - 10.37 % 10.37 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 3018 UserAgent - Mozilla 11.0 - 3018 - 7.52 % 7.52 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Unknown Unknown 20336 Operating System - Unknown  - 20336 - 38.64 % 38.64 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 15996 Operating System - Windows 7 64 bit - 15996 - 30.4 % 30.4 %
Windows XP Windows XP 10200 Operating System - Windows XP - 10200 - 19.38 % 19.38 %
Windows 7 Windows 7 3552 Operating System - Windows 7 - 3552 - 6.75 % 6.75 %
Mac OS X Mac OS X 2539 Operating System - Mac OS X - 2539 - 4.82 % 4.82 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
haverdal 199 Keyword - haverdal - 199 - 34.19 % 34.19 %
prins bertils stig 157 Keyword - prins bertils stig - 157 - 26.98 % 26.98 %
solskensbilder 84 Keyword - solskensbilder - 84 - 14.43 % 14.43 %
bildspel natur 83 Keyword - bildspel natur - 83 - 14.26 % 14.26 %
solsken 59 Keyword - solsken - 59 - 10.14 % 10.14 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1